Waarom Muziek en Dementie?

{{'ShareCounter_Share_Label' | i18n}}:
{{'ShareCounter_Share_Label' | i18n}}:

​​In Nederland heeft ruim een kwart miljoen mensen dementie en de verwachting is dat in 2050 dat aantal is verdubbeld (bron: Alzheimer Nederland). Muziek kan een positieve invloed hebben op het welzijn van mensen die leven met dementie. 
De afgelopen jaren heeft het lectoraat Lifelong Learning in Music in Engeland onderzoek gedaan naar het geven van muzikale workshops aan mensen met dementie. Het vervolg op dit onderzoek is de ontwikkeling van een training, aangepast aan de Nederlandse context waar de zorg voor mensen met dementie vaak anders georganiseerd is dan in Engeland.

Muzie​kworkshops in zorgcentra in​ Nederland

Vanuit de zorg is er veel belangstelling voor het aanbieden van muziekworkshops in zorgcentra en centra voor dagopvang. Met twee zorginstellingen in Groningen en De n Haag (ZINN en Rudolf Steiner Zorg) wordt de training verder vormgegeven waardoor de realisatie van deze nieuwe praktijk in zorgcentra in Nederland nu snel dichterbij komt.

Meer en meer zijn musici tegenwoordig werkzaam in nieuwe contexten en hebben ze portfolio carrières waarin zij meerdere muzikale activiteiten combineren. Deze nieuwe innovatieve praktijk biedt (toekomstige) professionele musici kansen om hun beroepspraktijk uit te breiden.
 Het trainingsprogramma wordt onderdeel van de studieroute New Audiences and Innovative Practice van de masteropleidingen van het Prins Claus Conservatorium (Groningen) en het Koninklijk Conservatorium (Den Haag) en kan op termijn eveneens worden aangeboden aan professionele musici die zich willen bekwamen in deze praktijk.

​Over het onde​​​rzoek

In Engeland is in het programma Music for Life, een gezamenlijk project van Wigmore Hall en Dementia UK, in samenwerking met de organisatie Jewish Care, veel expertise ontwikkeld over creatieve muziekworkshops voor mensen met dementie en hun verzorgers. Het lectoraat heeft twee jaar lang onderzoek gedaan naar deze praktijk. De publicatie 'While the Music Lasts - On Music and Dementia' beschrijft de resultaten van dit onderzoek en zal naar verwachting in 2013 verschijnen.
 ​

{{'Opbouw_Title' | i18n}}

  • {{item.Title}}
    • {{child.Title}}

  • {{item.Title}}
    • {{child.Title}}

{{'Kernvakken_Title' | i18n}}

  • {{vak.Titel}}

{{'StudieInCijfers_Title' | i18n}}

{{'ShareCounter_Share_Label' | i18n}}:

{{'Contact_Title' | i18n}}

{{'Contact_LabelName' | i18n}} {{vm.name}}
{{'Contact_LabelAddress' | i18n}} {{addressLine}}
{{'Contact_LabelOffice' | i18n}} {{vm.office}}
{{'Contact_LabelAssistant' | i18n}} {{vm.assistantName}} {{vm.assistantName}}
{{'Contact_LabelPhone' | i18n}} {{vm.phone}}
{{'Contact_LabelEmailAddress' | i18n}} {{vm.emailDisplay}}
{{'Contact_LabelWebsite' | i18n}} {{vm.website}}

{{'ThemesWidget_Title' | i18n}}

{{"FocusAreas_Title" | i18n}}

{{'ResearchProject_InfoWidgetTitle' | i18n}}

{{'ThemesWidget_Title' | i18n}}

{{"FocusAreas_Title" | i18n}}

{{'EducationProfile_Title' | i18n}}

{{'EducationProfile_VWO' | i18n}}

{{'EducationProfile_HAVO' | i18n}}

{{'EducationProfile_MBO' | i18n}}

{{'Opleidingen_Title' | i18n}}

{{'Location_Title' | i18n}}

{{'Locations_Title' | i18n}}

{{vm.model[0].Title}}

{{vm.model[0].Street}}
{{vm.model[0].ZipCode}}  {{vm.model[0].City}}

{{'ContactInformation_Title' | i18n}}