Didactische Analyse (DA)

{{'ShareCounter_Share_Label' | i18n}}:
{{'ShareCounter_Share_Label' | i18n}}:

​Globaal gesproken is elke vorm van les goed onder te brengen in het model Didactische Analyse. Dat model beschrijft het proces van leren als een cyclus:

 • Er is sprake van een beginsituatie: wat de leerling kan, wat de docent kan, de context;
 • Op basis van die beginsituatie wordt, expliciet maar ook vaak impliciet, een doelstelling verwoord: "ik wil dít – of juist dát – nu leren";
 • Dan gaan leerling(en) en docent de les in – het liefst een "krachtige leeromgeving" waarin de leerinhouden (wat leer ik), de didactische werkvormen (hoe wordt de les gegeven), de groeperingsvormen (in welke samenstelling vindt de les plaats), de gebruikte media (hulpmiddelen; denk aan bladmuziek maar ook aan audiovisueel materiaal) en de opvoedingsrelatie (de manier waarop er met elkaar omgegaan wordt in de les) elkaar versterken;
 • Tenslotte wordt (ook hier weer expliciet maar dikwijls ook impliciet) geëvalueerd: wat heeft de les ons gebracht? Waar moet ik aan werken? Wat gaan we de volgende les doen?

Twee kanttekeningen zijn van belang bij het DA-model:

 1. Het DA-model lijkt te suggereren dat leren vooral ín de les gebeurt. Dat is natuurlijk niet waar. Leren gebeurt altijd, en juist in het muziekonderwijs vindt een belangrijk deel van het leren buiten de les plaats – tijdens het dagelijks musiceren tussen de lessen in. Beschouw de les dus vooral ook als een plaats waarin het zelfstandig leren gestimuleerd wordt.
 2. Het DA-model gaat over het leren van de leerling. Maar we moeten ons realiseren dat iedereen in de lessituatie leert. Dat betekent dat de cyclus die de leerling doorloopt ook, op een ander niveau en met een andere inhoud, doorlopen wordt door de docent. Ook hij heeft een eigen beginsituatie, zijn eigen doelen, leert van de krachtige leeromgeving en evalueert na afloop zijn eigen handelen. Dit gebeurt dikwijls op een impliciet niveau. Maar juist als de docent zich bevindt op een nieuw, minder bekend terrein – en voor veel docenten is het lesgeven aan ouderen dat – kan het goed zijn het eigen leren nadrukkelijk expliciet te maken. Dan gaat het om vragen als: wat weet ik al over het lesgeven aan ouderen (of aan deze specifieke oudere leerling)? Wat wil ik bijleren? Hoe kan de les daaraan bijdragen, en wat moet ik tussen de lessen door doen om me verder te ontwikkelen? En na afloop: wat heb ik van deze les geleerd?

{{'Opbouw_Title' | i18n}}

 • {{item.Title}}
  • {{child.Title}}

 • {{item.Title}}
  • {{child.Title}}

{{'Kernvakken_Title' | i18n}}

 • {{vak.Titel}}

{{'StudieInCijfers_Title' | i18n}}

{{'ShareCounter_Share_Label' | i18n}}:

{{'Contact_Title' | i18n}}

{{'Contact_LabelName' | i18n}} {{vm.name}}
{{'Contact_LabelAddress' | i18n}} {{addressLine}}
{{'Contact_LabelOffice' | i18n}} {{vm.office}}
{{'Contact_LabelAssistant' | i18n}} {{vm.assistantName}} {{vm.assistantName}}
{{'Contact_LabelPhone' | i18n}} {{vm.phone}}
{{'Contact_LabelEmailAddress' | i18n}} {{vm.emailDisplay}}
{{'Contact_LabelWebsite' | i18n}} {{vm.website}}

{{'ThemesWidget_Title' | i18n}}

{{"FocusAreas_Title" | i18n}}

{{'ResearchProject_InfoWidgetTitle' | i18n}}

{{'ThemesWidget_Title' | i18n}}

{{"FocusAreas_Title" | i18n}}

{{'EducationProfile_Title' | i18n}}

{{'EducationProfile_VWO' | i18n}}

{{'EducationProfile_HAVO' | i18n}}

{{'EducationProfile_MBO' | i18n}}

{{'Opleidingen_Title' | i18n}}

{{'Location_Title' | i18n}}

{{'Locations_Title' | i18n}}

{{vm.model[0].Title}}

{{vm.model[0].Street}}
{{vm.model[0].ZipCode}}  {{vm.model[0].City}}

{{'ContactInformation_Title' | i18n}}