Ageless Jazz

​Ontmoeting van jong talent en ouderen in een concertreeks bij verzorgingshuizen

{{'ShareCounter_Share_Label' | i18n}}:
{{'ShareCounter_Share_Label' | i18n}}:

​Ouderen, met name ouderen in verzorgingshuizen, vormen in de kunst- en cultuurwereld wel eens een ‘vergeten groep’. In het project ‘Ageless Jazz’ verzorgen jazz-studenten van het Prins Claus Conservatorium een tiental concerten in verzorgingshuizen in de stad Groningen. De concerten zijn geen ‘gewone’ jazz-concerten. Begeleid door het lectoraat werken de studenten toe naar een concert dat toegesneden is op de specifieke context van het verzorgingshuis (bijvoorbeeld als het gaat om instrumentkeuze, repertoire en visuele aankleding). Daarbij wordt gebruik gemaakt van al aanwezige praktijkkennis van musici die ervaring hebben met het geven van jazz-concerten in verzorgingshuizen. 
Het project is tot stand gekomen via het Akkoord van Groningen en richt zich op de ontmoeting van jong talent en ouderen, en de ontwikkeling van innovatieve praktijkkennis op het gebied van Healthy Ageing en muziek, binnen Groningen als levendige en inno​vatieve kennisstad.

Onderzoek
Een docent-onderzoeker van het lectoraat volgt de voorbereiding en uitvoering van de concerten. Zij systematiseert de reeds bestaande praktijkkennis en ontwikkelt die, met studenten en begeleidende docenten, door binnen het project. Ook monitort zij de reacties van het publiek én de ervaringen van de deelnemende jazz-studenten. Dit leidt tot een toegankelijk projectverslag met een overzicht van de in het project bijeengebrachte en doorontwikkelde praktijkkennis, gericht op 
een algemeen publiek en op musici die ook jazz-concerten in verzorgingshuizen willen geven die optimaal inspelen op de specifieke context van het verzorgingshuis.

Inhoudelijke pijlers 
Het project zet sterk in op het bereiken van een voor musici lastig bereikbare doelgroep, het koppelen van wetenschappelijke en praktijkkennis aan de inwoners van de stad en het koppelen van jong talent (de jazz-studenten) aan ouderen. Dit alles vanuit een visie op Healthy Ageing die niet probleem-georiënteerd is maar waarin op betekenisvolle en positieve wijze gestreefd wordt naar Active Ageing.

{{'Opbouw_Title' | i18n}}

  • {{item.Title}}
    • {{child.Title}}

  • {{item.Title}}
    • {{child.Title}}

{{'Kernvakken_Title' | i18n}}

  • {{vak.Titel}}

{{'StudieInCijfers_Title' | i18n}}

{{'ShareCounter_Share_Label' | i18n}}:

{{'Contact_Title' | i18n}}

{{'Contact_LabelName' | i18n}} {{vm.name}}
{{'Contact_LabelAddress' | i18n}} {{addressLine}}
{{'Contact_LabelOffice' | i18n}} {{vm.office}}
{{'Contact_LabelAssistant' | i18n}} {{vm.assistantName}} {{vm.assistantName}}
{{'Contact_LabelPhone' | i18n}} {{vm.phone}}
{{'Contact_LabelEmailAddress' | i18n}} {{vm.emailDisplay}}
{{'Contact_LabelWebsite' | i18n}} {{vm.website}}

{{'ThemesWidget_Title' | i18n}}

{{"FocusAreas_Title" | i18n}}

{{'ResearchProject_InfoWidgetTitle' | i18n}}

{{'ThemesWidget_Title' | i18n}}

{{"FocusAreas_Title" | i18n}}

{{'EducationProfile_Title' | i18n}}

{{'EducationProfile_VWO' | i18n}}

{{'EducationProfile_HAVO' | i18n}}

{{'EducationProfile_MBO' | i18n}}

{{'Opleidingen_Title' | i18n}}

{{'Location_Title' | i18n}}

{{'Locations_Title' | i18n}}

{{vm.model[0].Title}}

{{vm.model[0].Street}}
{{vm.model[0].ZipCode}}  {{vm.model[0].City}}

{{'ContactInformation_Title' | i18n}}