Muziek in het Odensehuis

​​Alumni en studenten van het Prins Claus Conservatorium componeerden en musiceerden in het najaar van 2015 drie maanden lang met de bezoekers van het Odensehuis, een inloophuis voor mensen met beginnende dementie en hun naasten in de Korrewegwijk in Groningen. Op woensdag 25 november in het Odensehuis en zaterdag 28 november in het conservatorium werden de composities uitgevoerd.

{{'ShareCounter_Share_Label' | i18n}}:
{{'ShareCounter_Share_Label' | i18n}}:

Samen met de deelnemers van het Odensehuis maakten de, veelal in de wijk woonachtige, studenten en alumni teksten en liederen. De teksten zijn gebaseerd op verhalen over het leven van de bewoners, waarbij een professionele tekstschrijver betrokken is. De musici gingen daarmee aan het werk, opnieuw samen met de bezoekers, resulterend in composities die door de deelnemers werkelijk als hun eigen verhalen werden herkend en gevoeld. Anthony Heidweiler hadt de artistieke leiding over dit hele proces. De composities werden uitgevoerd in het conservatorium en in het Odensehuis. Ook heeft er nog een uitvoering van het concert plaats gevonden tijdens het Ouderenfestival 'De Kunst van het ouder worden'  in de stad Groningen op 28 februari 2016.
Brochure Muziek in het Odensehuis
Brochure praktijkresultaten  
Eindrapport onderzoek

​De artistieke leiding van Muziek in het Odensehuis was in handen van operamaker Anthony Heidweiller, zanger en voormalig artistiek leider van Yo! Opera met een grote internationale staat van dienst in participatie- en communityprojecten.

Onderzoek
​Tijdens het project voerde het lectoraat onderzoek uit, dat bestond uit interviews en observatie, en literatuurstudie. De uitkomsten van het project kunnen worden gebruikt door de overige Odensehuizen in Nederland en andere centra voor dagopvang. 
Doel was een duurzame praktijk te creëren waarbij de musici structureel betrokken blijven bij het Odensehuis. De alumni werden hiervoor gecoacht op het gebied van ondernemerschap. De alumni werden hiervoor gecoacht op het gebied van ondernemerschap.

Het Odensehuis
Het Odensehuis is een inloophuis voor mensen met beginnende dementie en hun naasten. In het Odensehuis ontmoeten zij elkaar voor activiteiten, voor een gesprek of een kop koffie.
Het Odensehuis gaat uit van eigen regie en kracht van de bezoekers. Ook al is er een rolverdeling tussen medewerkers, vrijwilligers, bewoners en naasten, in het huis is iedereen gelijk. Centraal staat empowerment: kijken naar wat je nog wel kunt en actief deel blijven uitmaken van de samenleving. Samen zijn en samen doen is daarvan een belangrijk onderdeel.  

Studenten
Garyfallia Katsimiga, piano; Rik van den Heuvel, compositie; Elizabeth  Kooy, zang; Christy Luth, zang; Fiona van den Marel, fluit; René van Munster, cello; Beste Sevindik, viool


Muziek en Dementie
Naar de positieve effecten van muziek op het welzijn van mensen met dementie is veel onderzoek verricht waarvan het werk van Oliver Sacks misschien wel het bekendst is. Vrij vertaald geeft Sacks aan dat de communicatie via muziek met mensen met dementie altijd door kan gaan, zelfs wanneer iemand niet meer in staat is tot verbale communicatie. Het lectoraat Lifelong Learning in Music voerde tussen 2009 en 2014 diepgaand onderzoek uit op het gebied van muziek en dementie en deed praktijkontwikkeling in Nederland. Met ‘Muziek in het Odensehuis’ bouwt het lectoraat voort aan de ontwikkeling van deze innovatieve muziekpraktijk. 

Dit project vond plaats onder leiding van lector Lifelong Learning in Music Rineke Smilde, en werd uitgevoerd in nauwe samenwerking met het Odensehuis.

Betrokkenen:
Artistieke leiding: Anthony Heidweiller  
Onderzoekers: Karolien Dons, Tine Stolte
Tekstschrijver: Annejoke Smids
Coach Ondernemerschap: Linda Hendriks 

Projectorganisatie: Sara Stegen
Contact: s.a.stegen@pl.hanze.nl (050 5951371); l.h.hendriks@pl.hanze.nl (050 5951309)


Foto's Deborah Roffel

{{'Opbouw_Title' | i18n}}

  • {{item.Title}}
    • {{child.Title}}

  • {{item.Title}}
    • {{child.Title}}

{{'Kernvakken_Title' | i18n}}

  • {{vak.Titel}}

{{'StudieInCijfers_Title' | i18n}}

{{'ShareCounter_Share_Label' | i18n}}:

{{'Contact_Title' | i18n}}

{{'Contact_LabelName' | i18n}} {{vm.name}}
{{'Contact_LabelAddress' | i18n}} {{addressLine}}
{{'Contact_LabelOffice' | i18n}} {{vm.office}}
{{'Contact_LabelAssistant' | i18n}} {{vm.assistantName}} {{vm.assistantName}}
{{'Contact_LabelPhone' | i18n}} {{vm.phone}}
{{'Contact_LabelEmailAddress' | i18n}} {{vm.emailDisplay}}
{{'Contact_LabelWebsite' | i18n}} {{vm.website}}

{{'ThemesWidget_Title' | i18n}}

{{"FocusAreas_Title" | i18n}}

{{'ResearchProject_InfoWidgetTitle' | i18n}}

{{'ThemesWidget_Title' | i18n}}

{{"FocusAreas_Title" | i18n}}

{{'EducationProfile_Title' | i18n}}

{{'EducationProfile_VWO' | i18n}}

{{'EducationProfile_HAVO' | i18n}}

{{'EducationProfile_MBO' | i18n}}

{{'Opleidingen_Title' | i18n}}

{{'Location_Title' | i18n}}

{{'Locations_Title' | i18n}}

{{vm.model[0].Title}}

{{vm.model[0].Street}}
{{vm.model[0].ZipCode}}  {{vm.model[0].City}}

{{'ContactInformation_Title' | i18n}}