Muziekrevalidatieproject UMCG voor dragers Cochleaire Implantaten

​Het lectoraat Lifelong Learning in Music voert in samenwerking met de afdeling KNO van het Universitair Medisch Centrum Groningen (UMCG) een muziekrevalidatieproject uit voor jongvolwassen dragers van een Cochleair Implantaat (CI). Een CI is een hulpmiddel voor zeer ernstig slechthorenden. Uit eerder onderzoek is gebleken dat muziek een gunstig effect heeft op de geluidwaarneming bij mensen met een implantaat.
Het lectoraat Lifelong Learning in Music is in het studiejaar 2015/2016 een pilot onderzoek begonnen naar de aanpak van muzieklessen met deze doelgroep. Jongvolwassen CI-dragers volgden  klarinet-, gitaar- of pianoles aan het Prins Claus Conservatorium. Piano bleek als instrument zeer geschikt te zijn is voor muzieklessen aan deze groep en nieuw onderzoek is daarom gericht op pianoles.
De afdeling KNO van het UMCG onderzoekt de effecten van het bespelen van een instrument op het horen.

{{'ShareCounter_Share_Label' | i18n}}:
{{'ShareCounter_Share_Label' | i18n}}:

{{'Opbouw_Title' | i18n}}

  • {{item.Title}}
    • {{child.Title}}

  • {{item.Title}}
    • {{child.Title}}

{{'Kernvakken_Title' | i18n}}

  • {{vak.Titel}}

{{'StudieInCijfers_Title' | i18n}}

{{'ShareCounter_Share_Label' | i18n}}:

{{'Contact_Title' | i18n}}

{{'Contact_LabelName' | i18n}} {{vm.name}}
{{'Contact_LabelAddress' | i18n}} {{addressLine}}
{{'Contact_LabelOffice' | i18n}} {{vm.office}}
{{'Contact_LabelAssistant' | i18n}} {{vm.assistantName}} {{vm.assistantName}}
{{'Contact_LabelPhone' | i18n}} {{vm.phone}}
{{'Contact_LabelEmailAddress' | i18n}} {{vm.emailDisplay}}
{{'Contact_LabelWebsite' | i18n}} {{vm.website}}

{{'ThemesWidget_Title' | i18n}}

{{"FocusAreas_Title" | i18n}}

{{'ResearchProject_InfoWidgetTitle' | i18n}}

{{'ThemesWidget_Title' | i18n}}

{{"FocusAreas_Title" | i18n}}

{{'EducationProfile_Title' | i18n}}

{{'EducationProfile_VWO' | i18n}}

{{'EducationProfile_HAVO' | i18n}}

{{'EducationProfile_MBO' | i18n}}

{{'Opleidingen_Title' | i18n}}

{{'Location_Title' | i18n}}

{{'Locations_Title' | i18n}}

{{vm.model[0].Title}}

{{vm.model[0].Street}}
{{vm.model[0].ZipCode}}  {{vm.model[0].City}}

{{'ContactInformation_Title' | i18n}}