Lifelong Learning

{{'ShareCounter_Share_Label' | i18n}}:
{{'ShareCounter_Share_Label' | i18n}}:

In een notendop kan lifelong learning worden gedefinieerd als een dynamisch concept dat zich bezig houdt met het vinden van verschillende manieren van reageren op veranderingen. Jarvis (2006) geeft de volgende definitie:

The combination of processes throughout a lifetime whereby the whole person - body (genetic, physical and biological) and mind (knowledge, skills, attitudes, values, emotions, beliefs and senses) – experiences social situations, the perceived content of which is then transformed cognitively, emotively or practically (or through any combination) and integrated into the individual person's biography resulting in a continually changing (or more experienced) person (2006:134).

 

Karakteristieken van Lifelong Learning

Karakteristieken die in het algemeen worden beschouwd als belangrijk voor het concept van lifelong learning zijn, naast een onderscheid tussen formeel, non-formeel en informeel leren, een nadruk op 'leren' in tegenstelling tot 'trainen'; verschillende benaderingen van leren, zoals bijvoorbeeld leren gerelateerd aan de context; de combinatie van professionele en persoonlijke ontwikkeling en het gebruik van context gerelateerde assessment. Interdisciplinaire benaderingen en manieren van leren die studenten aanmoedigen om te leren op een autonome en creatieve manier zijn belangrijk (Smilde, 2009:50).

Lifelong learning wordt gezien als een belangrijk concept voor het verbeteren van de inzetbaarheid en het aanpassingsvermogen van mensen. De innovatieve dimensie van het concept van lifelong learning zit in een nieuwe benadering van het proces en de context van leren, waarin leren wordt gezien als een 'continue proces', dat doelgerichte leeractiviteiten omvat die plaatsvinden tijdens een heel mensenleven (Fragoulis, 2002).

 

Biografisch leren

Echter, lifelong learning is niet hetzelfde als een 'continuing education'. Zoals de definitie van Jarvis hierboven al suggereert, is er een tweede perspectief van lifelong learning, dat betrekking heeft op het biografisch leren van het individu, waarbij leren wordt gezien als een (trans) formatie van ervaringen, kennis en actiestructuren in de context van iemands levensgeschiedenis en belevingswereld (Alheit en Dausien 2002). Biografisch leren omvat de ervaringen van mensen, hun kennis en zelfreflectie; alles wat mensen in hun leven hebben geleerd. Op deze manier omvat een biografische benadering tot leren de mogelijkheid om zowel het individu als de context te veranderen waarbinnen het leren plaatsvindt, en kan het worden gezien als contrast tot een conventionele educatie. Dit is waarom we spreken van zowel lifelong learning als life-wide learning.

Een conceptueel raamwerk van lifelong learning is belangrijk voor het creëren van een adaptieve leeromgeving, waarin studenten kunnen worden opgeleid om effectief te functioneren in een voortdurend veranderende beroepspraktijk.

Bibliografie

Alheit, P. and Dausien, B. (2002). The 'double face' of lifelong learning: Two analytical perspectives on a 'silent revolution'. Studies in the Education of Adults, Vol 34, Issue I: 1 - 20.
Fragoulis, H. (2002). Innovations to address the challenges of lifelong learning in transition countries. In D. Colardyn (ed.), Lifelong Learning: which ways forward? Utrecht: Lemma.
Jarvis, P. (2006). Towards a Comprehensive Theory of Human Learning. London / New York: Routledge.
Smilde, R. (2009). Musicians as Lifelong Learners: Discovery through Biography. Delft: Eburon Academic Publishers.

R. Smilde, Lifelong Learning for Musicians (2005). Presentatie op de jaarlijkse conferentie van de National Association of schools of Music (NASM) in Boston, USA
Lifelong Learning for Musicians

R. Smilde, The Necessity of Lifelong Learning (2009). Presentatie op het AEC Polifonia Seminar voor Professional Development of Conservatoire directors in Antwerp.
The Necessity of Lifelong Learning

R. Smilde, Musicians as Lifelong Learners: Discovery through biography (2009). Lezing tijdens de 5de International Conference of the Centre of Research in Lifelong Learning, in Stirling (UK)
Musicians as Lifelong Learners: Discovery through Biography

{{'Opbouw_Title' | i18n}}

  • {{item.Title}}
    • {{child.Title}}

  • {{item.Title}}
    • {{child.Title}}

{{'Kernvakken_Title' | i18n}}

  • {{vak.Titel}}

{{'StudieInCijfers_Title' | i18n}}

{{'ShareCounter_Share_Label' | i18n}}:

{{'Contact_Title' | i18n}}

{{'Contact_LabelAddress' | i18n}} {{addressLine}}
{{'Contact_LabelOffice' | i18n}} {{vm.office}}
{{'Contact_LabelAssistant' | i18n}} {{vm.name}} {{vm.name}}
{{'Contact_LabelPhone' | i18n}} {{vm.phone}}
{{'Contact_LabelEmailAddress' | i18n}} {{vm.emailDisplay}}
{{'Contact_LabelWebsite' | i18n}} {{vm.website}}

{{'ThemesWidget_Title' | i18n}}

{{"FocusAreas_Title" | i18n}}

{{'ResearchProject_InfoWidgetTitle' | i18n}}

{{'ThemesWidget_Title' | i18n}}

{{"FocusAreas_Title" | i18n}}

{{'EducationProfile_Title' | i18n}}

{{'EducationProfile_VWO' | i18n}}

{{'EducationProfile_HAVO' | i18n}}

{{'EducationProfile_MBO' | i18n}}

{{'Opleidingen_Title' | i18n}}

{{'Location_Title' | i18n}}

{{'Locations_Title' | i18n}}

{{vm.model[0].Title}}

{{vm.model[0].Street}}
{{vm.model[0].ZipCode}}  {{vm.model[0].City}}

{{'ContactInformation_Title' | i18n}}