Meerjarig Gronings onderzoek naar de patient journey

​Tijdens een bezoek aan een zorginstelling kunnen huisvesting en andere facilitaire voorzieningen de beleving van patiënten beïnvloeden. Het is cruciaal om meer inzicht te krijgen in de patient journey, daarvan te leren en deze kennis toe te passen voor verbetering van de ruimten en dienstverlening.  


Het Facilitair Bedrijf van het Martini Ziekenhuis (MZH) en het lectoraat Facility Management zijn een nieuwe samenwerking gestart. De komende jaren wordt in een consortium van FB-medewerkers van het MZH en FM-lectoraatsleden en bachelor studenten van de opleiding Facility Management van het Instituut voor Future Environments van de Hanzehogeschool Groningen onderzoek uitgevoerd naar de patient journey.  

De focus van dit meerjarige onderzoek ligt op de ervaringen van patiënten en hun naasten, vanaf het moment van een zorgvraag tot en met het bezoek aan het ziekenhuis en de terugkeer naar huis. Welke contacten heb je als patiënt met het ziekenhuis tijdens de patient journey? Dat kan bijvoorbeeld fysiek zijn, maar ook mentaal en digitaal. Hoe gaat het als je als patiënt een afspraak krijgt in het ziekenhuis? Hoe gaat het als je als patiënt (samen met een naaste) van en naar het ziekenhuis toe reist? Hoe gaat het als je als patiënt het ziekenhuisgebouw bezoekt? En op welke wijze kan die beleving positief beïnvloed worden met een herontwerp van de gebouwde omgeving en facilitaire diensten? 


Dit onderzoek is ingebed in Kenniscentrum NoorderRuimte en is onderdeel van het onderzoeksprogramma Gezonde Gebouwen. De innovatiewerkplaats Health Space Design maakt daarvan onderdeel uit. 

Door FM-studenten jaarlijks onderzoek te laten uitvoeren wordt verwacht dat in de praktijk de patient journey beter getoetst kan worden. Met deze uitkomsten zijn ontwerpers en beslissers beter in staat om optimale zorggebouwen te creëren die positief effect hebben op de patiënten en hun naasten. 

Voor vragen over dit onderzoek kunt u contact opnemen met Anke Roos-Mink of Emma Zijlstra.

{{'ShareCounter_Share_Label' | i18n}}:
{{'LastModified_Dateformat' | i18n}} {{vm.newsItem.ModifiedDate | date:'longDate'}}

{{'AttachmentsWidget_Title' | i18n}}