Nieuwe promovendus ‘optimal classroom experience’!

Per 1 september 2018 doet Henk W. Brink promotieonderzoek naar het effect van ruimtelijke condities op kennisoverdracht in het hoger onderwijs. Het onderzoek wordt uitgevoerd in een samenwerkingsverband van de Hanzehogeschool Groningen en de Technische Universiteit Eindhoven.

Het onderzoek 'optimal classroom experience' is een initiatief van het Lectoraat Facility Management en het Facilitair Bedrijf, in samenwerking met het Kenniscentrum NoorderRuimte, het Centre of Expertise Healthy Ageing en het Instituut voor Facility Management van de Hanzehogeschool Groningen.

In het promotieonderzoek staat de kennisoverdracht in klaslokalen centraal of preciezer geformuleerd: 'het effect van ruimtelijke condities met betrekking tot het binnenklimaat op kennisoverdracht in leslokalen'. Onderzocht wordt in welke mate de fysische aspecten geluid, licht, temperatuur en lucht invloed uitoefenen op de interacties tussen docenten en studenten in leslokalen van het hoger onderwijs.

Op dit moment is er al veel bekend over de invloed van lucht en temperatuur als afzonderlijke variabelen op de prestaties van leerlingen; met name in het primair en voortgezet onderwijs. Het onderhavige onderzoek richt zich echter ook op de samenhang van deze fysische aspecten. Daarmee is dit onderzoek nieuw: zowel in de setting (hoger onderwijs) als in het onderzoek naar de samenhang tussen de verschillende onafhankelijke variabelen (geluid, licht, temperatuur en lucht). In het onderzoek wordt gebruikgemaakt van de normen voor het binnenklimaat uit het programma van eisen 'Frisse scholen' van de Rijksdienst voor Ondernemend Nederland. Een programma dat vaak als leidraad wordt gebruikt voor de (ver)bouw van scholen.

Het onderzoek zal grotendeels uit veldonderzoek bestaan en vindt plaats in leslokalen op de Campus Groningen, in het kader van de Innovatiewerkplaats Campus Design van de Hanzehogeschool Groningen. Binnen deze innovatiewerkplaats worden nieuwe innovaties ontwikkeld, vooral door een combinatie van onderzoek, onderwijs en werkveld. Met de uitkomsten van het onderzoek wordt verwacht dat ontwerpers en beslissers in de praktijk beter in staat zijn om optimale condities te creëren voor kennisoverdracht in het hoger onderwijs.

Henk W. Brink is afgestudeerd aan de University of Greenwich (UK), enkele jaren werkzaam geweest als facility manager en sinds 2007 werkzaam als hogeschooldocent bij het Instituut voor Facility Management van de Hanzehogeschool Groningen. Hij wordt begeleid door promotor prof. dr. Helianthe Kort, hoogleraar Building Healthy Environments for Future Users, copromotor en universitair docent dr. ir. Marcel Loomans (Faculteit Bouwkunde, Technische Universiteit Eindhoven) en copromotor dr. Mark Mobach, lector Facility Management bij de Hanzehogeschool Groningen.

Voor vragen over dit onderzoek kunt u contact opnemen met Henk W. Brink via: h.w.brink@pl.hanze.nl of via: 06-57326712

Promoties van het Lectoraat Facility Management

Met het onderzoek van Henk is het Lectoraat Facility Management op dit moment betrokken bij elf promotieonderzoeken in verschillende consortia. Dit vindt plaats in zorginstellingen, kantoren, onderwijs, treinstations en de bouw. 

Sascha Jansz onderzoekt hoe gebouwen en facilitaire voorzieningen de kennisdeling tussen kennisinstellingen en bedrijven kunnen bevorderen (consortium Lectoraat FM, Rijksuniversiteit Groningen, Directeuren Facilitair Bedrijf (DFB) Nederlandse universiteiten). Arnout Siegelaar doet onderzoek naar de invloed van ontwerp en inrichting op het welbevinden bij mensen met dementie (consortium Lectoraat FM, UMCG). Berit Ann Roos doet onderzoek naar bepalende factoren in de gebouwde omgeving die de kwaliteit van bestaan van mensen met verstandelijke beperking en moeilijk verstaanbaar gedrag beïnvloeden (consortium Lectoraat FM, KU Leuven). Sjoukje van Dellen onderzoekt de relatie tussen de gebouwde omgeving en de gezondheid en het welzijn van vrouwelijke werknemers, met een focus op kolfkamers (consortium van Lectoraat FM en Rijksuniversiteit Groningen). Martijn Vos doet onderzoek naar de invloed van de ruimtelijke omgeving op de perceptie en het gedrag van treinreizigers (consortium van Lectoraat FM, NS en TU Twente). Emma Zijlstra doet onderzoek naar gastvrijheid in ziekenhuizen (consortium van Lectoraat FM, Lectoraat Healthy Ageing, Allied Health Care and Nursing, Rijksuniversiteit Groningen en UMCG). Jan Gerard Hoendervanger doet onderzoek naar de psychologie van de flexplek, met bijzondere aandacht voor het keuzegedrag binnen de activiteitgerelateerde werkomgeving (consortium van Lectoraat FM en Rijksuniversiteit Groningen). Anne Staal doet onderzoek naar disruptieve verandering en innovaties in de bouw (consortium van Lectoraten FM en Inkoopmanagement en Auckland University of Technology). Ria Martens probeert met haar promotieonderzoek 'Ruimten en diensten voor palliatieve zorg' de zorg tijdens een zeer kwetsbare fase van een mensenleven te verbeteren (consortium van het lectoraat FM en het UMCG). Bernadette Nooij brengt met haar promotieonderzoek 'De sociale productie van ruimte in het hoger onderwijs' in kaart in welke sociale processen de fysieke ruimte tot stand komt. (consortium van het lectoraat FM, het lectoraat Ruimtelijke Omgeving en de Gebruiker van De Haagse Hogeschool en VU Amsterdam)

Wilt u meer informatie over een van deze promotieonderzoeken, dan kunt u contact opnemen met Mark Mobach.

{{'ShareCounter_Share_Label' | i18n}}:
{{'LastModified_Dateformat' | i18n}} {{vm.newsItem.ModifiedDate | date:'longDate'}}

{{'AttachmentsWidget_Title' | i18n}}