Postdoc Healthy Workplace van Start!

​Veel organisaties hebben de afgelopen jaren geïnvesteerd in een gezondere werkomgeving. Steeds meer aandacht gaat uit naar preventieve maatregelen om de gezondheid en het welzijn van werknemers op kantoor te verbeteren. Denk aan een goede inrichting, een gezond binnenklimaat, het stimuleren van vitaliteit, sociale verbondenheid en werkgeluk en het tegengaan van stress. Dit is niet alleen van belang voor individuele werknemers, maar ook voor organisaties, want: gezondheid, welzijn en productiviteit gaan samen op.


Evidence based design

Groningen is the place to be als het gaat om evidence-based design voor een gezondere werkomgeving! Ruimtelijke, sociale, artistieke, medische en technische disciplines werken hier samen om een positieve verandering te creëren. Sinds 2016 zijn in het innovatielab Healthy Workplace van de Hanzehogeschool Groningen bachelor-, master- en promotieprojecten uitgevoerd om de gezondheid en het welzijn van werknemers op de werkplek te bevorderen met cross-over studies tussen werk, omgeving, gezondheid, welzijn en gedrag. Onderzochte onderwerpen omvatten organisatorisch-ruimtelijke veranderingen van de werkomgeving, zoals kantoorinrichting, hybride werken, activiteitgerelateerd werken, en inrichting van kolfruimtes.

Studies worden uitgevoerd in nauwe samenwerking met praktijkpartners waardoor de dialoog tussen werkveld, onderzoek en onderwijs wordt aangejaagd en de onderwerpen dicht op de actualiteit van het werkveld zitten. De onderzoeken focussen op de gebouwde omgeving in relatie tot werk- en organisatorische kenmerken en de effecten hiervan op werknemers. Onderzochte variabelen zijn organisatie (bv. primair proces, omvang, locatie), taak en functie (bv. taakautonomie, concentratie/ communicatiewerk), perceptie/beleving (bv. privacy, stress, ontspanning, tevredenheid, balans werk-privé, welzijn, organisatorische ondersteuning), en gedrag (bv. actief/sedentair, omschakelen, ergonomie). Op deze manier leren we steeds beter hoe ruimtelijk (her)ontwerp de gezondheid en het welzijn van werknemers kan ondersteunen, met als doel om bij te dragen aan de beste gebouwen voor mens en organisatie.

Individuele verschillen

Waar tot nu toe nog weinig aandacht voor is, is dat werknemers onderling verschillen, en dat zij dus ook verschillen in hun behoeften ten aanzien van de werkplek. Door in de werkomgeving beter in te spelen op individuele verschillen kunnen werknemers effectiever werken en worden bovendien diversiteit en inclusiviteit gestimuleerd. Een belangrijke, maar nog weinig onderzochte dimensie waar mensen op kunnen verschillen is de mate waarin zij gevoelig zijn voor prikkels en omgevingsinvloeden, oftewel: omgevingssensitiviteit. De recente ontwikkelingen rondom COVID-19, hybride werken en de ingrijpende veranderingen in de plekken waar mensen werken, maken nieuwe kennis over de effecten van omgevingssensitiviteit in de werkomgeving extra urgent. Het is belangrijk te onderzoeken hoe hybride werken voor álle werknemers goed kan worden gefaciliteerd. Hierbij is het belangrijk om de kennis van binnenuit te halen door medewerkers te betrekken bij het proces (mét en vóór medewerkers).

Postdoc Healthy Workplace

Het postdoctoraal onderzoek Healthy Workplace is een initiatief van het Lectoraat Facility Management in samenwerking met het Kenniscentrum Noorderruimte en het Instituut voor Future Environments. Het is onderdeel van het onderzoeksprogramma Gezonde Gebouwen, waarin het lectoraat gedurende vijf jaar onderzoek doet naar de invloed van de gebouwde omgeving op de gezondheid en het welzijn van mensen.

Sjoukje van Dellen is expert op het gebied van facility management in kantoren. Zij richt zich daarbij op vragen zoals hoe de inrichting van de werkomgeving de vitaliteit en effectiviteit van medewerkers kan ondersteunen, beweging en ontspanning tijdens de werkdag kan stimuleren, en ontmoeting en een gevoel van onderlinge verbondenheid tussen de medewerkers kan bevorderen. Van Dellen heeft de afgelopen jaren een promotieonderzoek uitgevoerd naar de invloed van de gebouwde omgeving op werkende moeders die borstvoeding geven. De rode draad in haar onderzoek is steeds het streven naar betere gebouwen en faciliteiten, die gezondheid en welzijn van álle medewerkers ondersteunen en stimuleren, en daarmee diversiteit en inclusiviteit.

Het onderzoek is ingebed in de Innovatiewerkplaats Healthy Workplace en maakt onderdeel uit van het Centre of Expertise Healthy Ageing van de Hanzehogeschool Groningen. In het kader van de Universiteit van het Noorden wordt in dit onderzoek ook samengewerkt met de Rijksuniversiteit Groningen.

Voor meer informatie kunt u contact opnemen met Sjoukje van Dellen.


{{'ShareCounter_Share_Label' | i18n}}:
{{'LastModified_Dateformat' | i18n}} {{vm.newsItem.ModifiedDate | date:'longDate'}}

{{'AttachmentsWidget_Title' | i18n}}