Big Question: meewerken aan de zorg voor kwetsbare ouderen

Wil je meewerken aan de Big Questions? Wil jij de maatschappij helpen? Zorg voor kwetsbare ouderen is de grote uitdaging die iedereen persoonlijk aangaat. Wij zoeken studenten en stagiairs die mee willen werken aan innovatieve oplossingen voor die zorg voor kwetsbare ouderen. Hoe kunnen we ervoor zorgen dat kwetsbare mensen met eigen regie zo lang mogelijk een kwalitatief goed leven kunnen leiden?

{{'ShareCounter_Share_Label' | i18n}}:
{{'ShareCounter_Share_Label' | i18n}}:

De vacatures zijn vervuld


De omgeving

Ouderen blijven steeds langer thuis wonen en hebben daar ondersteuning en zorg bij nodig. Op fysiek gebied, psychisch gebied, cognitief en sociaal. In het Noorden van Nederland is sprake van vergrijzing en ontgroening. Daarnaast kiezen steeds minder mensen voor het werken in de zorg. Dit heeft als gevolg dat zorgprofessionals steeds meer ouderen onder hun hoede hebben in dezelfde tijd, ze minder aandacht kunnen hebben voor de individuele oudere en er steeds meer beroep moet worden gedaan op informele zorg en ondersteuning die vervolgens voornamelijk gegeven wordt door andere ouderen. Daarnaast blijken woningen van ouderen niet altijd geschikt en zijn er weinig alternatieven. Hoe kunnen we dit vlot trekken? Hetzelfde blijven doen, zal geen andere resultaten opleveren.

Het vraagstuk

Er zitten veel kanten aan dit vraagstuk: hoe maken we het werk in de zorg aantrekkelijker? Hoe kunnen we de zorg en ondersteuning anders organiseren, zodat er meer tijd vrijkomt voor de zorgprofessionals? Hoe kunnen andere bronnen van ondersteuning aangeboord en ingezet worden? Dit vraagt dat we oplossingen zoeken uit verschillende invalshoeken. Omdat zaken niet op zich staan, vraagt het een integrale multidisciplinaire aanpak.

Frisse blik van jonge professionals

Wij zijn op zoek naar studenten die iets willen betekenen in dit vraagstuk en dat vanuit een open blik samen met andere disciplines willen benaderen. Heb jij die Xtra drive, ben je teamplayer en treed je buiten gebaande paden? We zoeken stagiairs, afstudeerders en andere studenten van 1 februari tot 9 juli 2021 om met ons mee te werken in een multidisciplinair team van studenten en onderzoekers.

Een aanknopingspunt, dat op dit moment urgent is, is het aantrekken en behouden van medewerkers in de zorg. Om werken in de zorg aantrekkelijk te maken, moet er meer gebeuren dan alleen een hoger loon. Hoe kunnen we kijkend vanuit alle disciplines nieuwe oplossingen bedenken? Vanuit bouwkunde, psychologie, verpleegkunde, organisatiekunde, gezondheidsstudies, kunsten, industrieel product ontwerp of human technology, logistiek, facility management, sociale studies, andragogiek, communicatie, bedrijfseconomie, informatica, sport, arbeids- en arbeidsomstandighedenrecht en alle andere disciplines.

Spreekt dit vraagstuk jou aan? Zou je hier in van betekenis willen zijn? Wil je meer details weten? Ben je geïnteresseerd in dit onderzoek? Laat dat dan weten aan Stefan Lechner healthspacedesign@org.hanze.nl en op korte termijn ontvang je meer informatie en een datumprikker voor een gezamenlijk oriënterend gesprek. Of mail direct jouw CV met cijferlijst.

Ideeën per discipline

Hieronder een greep uit mogelijke benaderingen. Laat je er vooral door inspireren:

 • Social work, gezondheidsstudies, verpleegkunde: welke interventie samen met professionals maakt het werk aantrekkelijker?

 • Industrieel product ontwerp, human technology, communicatie, informatica, multimedia design: welke productverbetering draagt bij aan de betere werkomstandigheden?

 • Psychologie, andragogiek, HRM: welke mogelijkheden zijn er in verandering van gedrag van medewerkers?

 • Bouwkunde, bouwkunst, kunsten, interieurarchitectuur: welke ingrepen in gebouw en omgeving dragen bij?

 • Bedrijfseconomie, facility management, organisatiekunde, bedrijfskunde, facility management, logistiek: welke mogelijkheden zijn er in de ondersteuning van het primaire zorgproces?

 • Sport, gezondheidsstudies: wat betekent bewegen in het zorgproces?

 • Recht, arbeidsrecht, arbeidsomstandighedenrecht: hoe kan recht bijdragen aan betere zorg?

Andere ideeën en invalshoeken zijn natuurlijk altijd meer dan welkom.


Dit project is een samenwerking van FAITH research en de innovatiewerkplaats Health Space Design


 • FAITH research houdt zich bezig met de vraag hoe we kwetsbare mensen de best mogelijke zorg kunnen bieden. Samen denken we mee over de toekomst van ouderen, mensen met een verstandelijke beperking of psychische aandoening. En belangrijker nog: we delen de kennis en expertise die we in huis hebben. FAITH is de learning community, die kennis ontwikkelt en verbindt.

 • De innovatiewerkplaats Health Space Design is een living lab waar samen met zorginstellingen praktijkonderzoek wordt gedaan op het snijvlak van ruimte en organisatie. Dit leidt tot het ontwerp van een betere omgeving en een betere organisatie van de zorg in zorginstellingen.
{{'Opbouw_Title' | i18n}}

 • {{item.Title}}
  • {{child.Title}}

 • {{item.Title}}
  • {{child.Title}}

{{'Kernvakken_Title' | i18n}}

 • {{vak.Titel}}

{{'StudieInCijfers_Title' | i18n}}

{{'ShareCounter_Share_Label' | i18n}}:

{{'Contact_Title' | i18n}}

{{'Contact_LabelName' | i18n}} {{vm.name}}
{{'Contact_LabelAddress' | i18n}} {{addressLine}}
{{'Contact_LabelOffice' | i18n}} {{vm.office}}
{{'Contact_LabelAssistant' | i18n}} {{vm.assistantName}} {{vm.assistantName}}
{{'Contact_LabelPhone' | i18n}} {{vm.phone}}
{{'Contact_LabelEmailAddress' | i18n}} {{vm.emailDisplay}}
{{'Contact_LabelWebsite' | i18n}} {{vm.website}}

{{'ThemesWidget_Title' | i18n}}

{{"FocusAreas_Title" | i18n}}

{{'ResearchProject_InfoWidgetTitle' | i18n}}

{{'ThemesWidget_Title' | i18n}}

{{"FocusAreas_Title" | i18n}}

{{'EducationProfile_Title' | i18n}}

{{'EducationProfile_VWO' | i18n}}

{{'EducationProfile_HAVO' | i18n}}

{{'EducationProfile_MBO' | i18n}}

{{'Opleidingen_Title' | i18n}}

{{'Location_Title' | i18n}}

{{'Locations_Title' | i18n}}

{{vm.model[0].Title}}

{{vm.model[0].Street}}
{{vm.model[0].ZipCode}}  {{vm.model[0].City}}

{{'ContactInformation_Title' | i18n}}