Internationale kennisuitwisseling met Indonesië

​Het veranderende klimaat heeft effect op het leefklimaat in onze steden. Een bekend voorbeeld is meer hevige regenbuien die wateroverlast veroorzaken. Minder bekend zijn de verslechtering van de lucht- en waterkwaliteit en de opwarming van de stad (hittestress). Dit is merkbaar in ons land, maar nog meer in mega-cities in landen als Indonesië.

De Hanzehogeschool Groningen en de Hogeschool Rotterdam voeren samen projecten uit in Indonesië, waarbij kennis wordt uitgewisseld omtrent klimaatadaptatie in steden. De focus ligt op waterbeheer met daaraan verwante onderwerpen zoals 'disaster modelling' met aardbevingen en afvalproblematiek (circulaire economie).

De Hanzehogeschool werkt nauw samen met de Hogeschool Rotterdam in het kader van:

  • de oprichting van het internationaal klimaatinstituut 'GCECA'1 in beide steden
  • begin dit jaar is het project 'Living Lab Water Indonesia' gehonoreerd met o.a. hogescholen (Groningen, Zeeland en VHL), de Radboud Universiteit en diverse organisaties in Java
  • een Erasmusplus voor intensieve samenwerking met universiteiten in Indonesië zoals Unissula2 in Semarang

De Hanzehogeschool ontvangt jaarlijks studenten van de universiteit ITS3 uit Surabaya, die nu onder andere vooronderzoek hebben gedaan naar de kwaliteit van de Brantas rivier voor een groot project in samenwerking met de TU Delft, Tauw BV en diverse lokale partijen.

De workshops in Semarang van Floris Boogaard (NoorderRuimte lector Ruimtelijke Transformaties - Water) en docent Jonathan Lekkerkerk (CoE: Regisseur Resilient City, Hogeschool Rotterdam) hebben internationale kennisuitwisseling bevorderd over de volgende onderwerpen: Resilient Cities, overstromingsproblematiek, waterkwaliteit en gezondheid, Plastic Soup, succesvolle internationale voorstellen, innovatieve communicatietools, aquabots, circulaire economie en operationeel beheer van (toekomstige) poldersystemen. Tevens is de regio Pekalongan bezocht waar over een lengte van acht kilometer nieuwe poldersystemen worden aangelegd. Hier liggen mogelijkheden om samenwerking te zoeken met meer Nederlandse waterschappen op het gebied van waterbeheer in poldersystemen en nieuwe meetmethoden aangaande veiligheid van waterkeringen.

Na werkcolleges in Semarang heeft Floris de kennisuitwisseling voorgezet in Surabaya (waterkwaliteit en gezondheid) en Ambon (Plastic Soup). Twee studenten4 van de Hanzehogeschool zullen daar in maart onderzoek doen naar kosteneffectieve maatregelen om te voorkomen dat het plastic uit de rivieren in de zee terecht komt en schade aan het milieu veroorzaakt. Dit is goed in beeld gebracht in de film 'no time to waste' van John van Lent (zie hieronder), waar je eerst de schoonheid van de zee ziet en na zes minuten de film overgaat in het (studenten)project Plastic Soup. Het bezoek zal leiden tot nieuwe voorstellen en duurzame multidisciplinaire samenwerking met Nederlandse en Indonesische partijen van 2018-2025. Een impressie van deze workshops vindt u hier

 

 

  

 

1 The applied universities of Rotterdam and Groningen have a close cooperation in international knowledge exchange. The Global Centre of Excellence on Climate Adaptation (GCECA) will be based in both cities.
2 Universitas Islam Sultan Agung
3 https://www.its.ac.id/
4 Rob Dammer & Koen van den Brink, Students Civil Engineering of the Hanze University of Applied Sciences Groningen, the Netherlands. Onderwerp: waste/water management.

{{'ShareCounter_Share_Label' | i18n}}:
{{'LastModified_Dateformat' | i18n}} {{vm.newsItem.ModifiedDate | date:'longDate'}}

{{'AttachmentsWidget_Title' | i18n}}