Terugblik Klimaatdag in Groningen met Ban Ki-moon in beeld & woord

​Zeventien oktober stond Groningen in het teken van klimaatadaptatie. Aanleiding voor deze klimaatdag was de opening van het Global Center on Adaptation (GCA) in Groningen door Ban Ki-moon, voormalig secretaris-generaal van de Verenigde Naties.

​Dit werd gecombineerd met de toekenning van een eredoctoraat aan Ban Ki-moon en het symposium 'Climate Adaptation in Northern Netherland'. NoorderRuimte, met name lector Floris Boogaard, is volop betrokken bij het GCA en het Noordelijke netwerk en is een belangrijke speler op het gebied van klimaatadaptatie.


Uitreiking eredoctoraat

De dag begon in de Martinikerk, waar Ban Ki-moon een eredoctoraat van de Rijksuniversiteit Groningen in ontvangst mocht nemen. Dit eredoctoraat is een onderscheiding voor zijn werk bij de Verenigde Naties en zijn inzet voor het Parijs-Akkoord.

Na de officiële uitreiking van het eredoctoraat stond Ban Ki-moon uitgebreid stil bij de uitdagingen van de toekomst. "De huidige generatie is de eerste generatie die armoede de wereld uit kan helpen, maar is de laatste generatie die (verdere) klimaatverandering kan tegengaan". Hij legde de nadruk op het belang van jongeren en riep studenten op een actieve rol te pakken in het klimaatvraagstuk: "laat je stem horen en eis je plek op aan de onderhandelingstafel. Het gaat om júllie toekomst, neem zélf het heft in handen".

Global Center on Adaptation Groningen geopend!

De opening van het Global Center on Adaptation werd ingeleid door Patrick Verkooijen en ook Henk Pijlman (voorzitter College van Bestuur Hanzehogeschool) kreeg het woord. Beiden benadrukten nogmaals het belang van studenten voor de toekomst. Henk Pijlman verwees hiervoor naar de slogan van de Hanze: "We share our talent to move the world".

Na deze introducties nam Ban Ki-moon het woord en nodigde studenten van de RUG en de Hanzehogeschool uit om hem vragen over klimaatadaptatie te stellen "zodat ik mijn eredoctoraat kan verdedigen", stelde hij grappend. Na het beantwoorden van deze vragen, waarin hij nogmaals de rol van de jongere generaties benadrukte, opende hij officieel het Global Center on Adaptation in de Energy Academy.

  

Symposium 'Climate Adaptation in Northern Netherland'

Aansluitend aan de opening van het GCA vond een symposium plaats bij EnTranCe, waar maar liefst 160 mensen op af kwamen. Onderwerp van dit symposium was "Klimaatadaptatie in het Noorden". Het belang van klimaatadaptatie werd geïllustreerd door een indrukwekkende keynote van Maarten Loonen van het Arctisch Centrum van de RUG. Hij stond stil bij de effecten die hij waarneemt in het Arctisch gebied. Na deze keynote werd in verschillende deelsessies stilgestaan bij de sterk uiteenlopende effecten van klimaatverandering en klimaatadaptieve maatregelen. 

  
Tijdens één van deze sessies over klimaat en de stad besprak lector Ruimtelijke Transformaties Floris Boogaard, hoe steden zich het beste kunnen aanpassen om om te gaan met een veranderend klimaat.

Ondertekening Proeftuin klimaatadaptie

Na deze deelsessies werd het symposium afgesloten met het tekenen van een intentieverklaring voor een proeftuin klimaatadaptatie. Deze proeftuin moet een plaats worden waar Noordelijke klimaatadaptieve innovaties getoond en getest kunnen worden. Dit initiatief, gestart vanuit onderzoekers van het Kenniscentrum NoorderRuimte, wordt gesteund vanuit de Gemeente Groningen, Waterschap Noorderzijlvest, Provincie Groningen, Onderzoeksgroep GELIFES van de RUG en de Hanzehogeschool Groningen. Deze partijen hebben ook de intentieverklaring ondertekend en gaan zich samen inspannen om dit initiatief te realiseren. Op deze manier dragen de betrokken partijen bij aan het uitdragen van de woorden van Ban Ki-moon om studenten de kans en plek te geven om oplossingen te vinden om beter met onze planeet om te gaan. Want, zoals Ban Ki-moon ook deze dag weer aangaf: "Er is geen plan B voor klimaatverandering, want wij hebben geen planeet B".

  

{{'ShareCounter_Share_Label' | i18n}}:
{{'LastModified_Dateformat' | i18n}} {{vm.newsItem.ModifiedDate | date:'longDate'}}

{{'AttachmentsWidget_Title' | i18n}}