Lectorinstallatie(s) van de Hanzehogeschool Groningen

{{'LastModified_Dateformat' | i18n}} {{aic.article.ModifiedDate | date:'longDate'}}
{{'LastModified_Dateformat' | i18n}} {{aic.article.ModifiedDate | date:'longDate'}}

dr. A.G. Grit, Ondernemen in veranderingwoensdag 11 oktober

Woensdag 11 oktober wordt dr. A.G. Grit geïnstalleerd als lector 'Ondernemen in verandering'. Voorafgaand vindt een symposium plaats met als titel 'Zoeken, faciliteren en creëren van ontdekkingsruimte'

Lectoraat Ondernemen in verandering

De 21ste eeuw met een verdergaande globalisatie en digitalisatie leidt tot complexe ontwikkelingsvraagstukken. Binnen het lectoraat Ondernemen in verandering wordt door de Hanzehogeschool Groningen en het Alfa-college samengewerkt aan deze vraagstukken met als doel het versterken van de vitaliteit van ondernemerschap in het Noorden.

Binnen het lectoraat doen docent-onderzoekers, mbo- en hbo-studenten onderzoek in nauwe samenwerking met ondernemers.

Het lectoraat legt hierbij de focus op een drietal facetten:

Het eerste facet is de dynamiek van de 'entrepreneurial journey', de metaforische reis van de student/ondernemer. Een relevante vraag voor het onderwijs is bijvoorbeeld: Is de reiziger goed voorbereid? De bijdrage van het lectoraat zal zijn om te onderzoeken waar mogelijkheden zijn voor doorontwikkeling van onderwijs en ondersteunende programma's voor studenten/ondernemers. Hierbij zal de focus liggen op de doorontwikkeling van internationale samenwerkingen, Innovatiewerkplaatsen (Hanzehogeschool Groningen) en Living Labs (Alfa-college).

Het tweede facet is de dynamiek van de ecosystemen waarin student/ondernemers en organisaties zich ontwikkelen. Dit is de metaforische omgeving waarin de reiziger actief is. Deze omgeving bestaat uit o.a. ondernemersverenigingen, overheden en onderwijs. De bijdrage van het lectoraat zal zijn om de vitaliteit van de ecosystemen te bestuderen en te komen tot aanbevelingen ter versterking van de vitaliteit.

Ten derde onderzoekt het lectoraat de mogelijke ontwikkelstrategieën welke de student/ondernemers en organisaties kunnen toepassen om ruimte te creëren voor het ondernemen. Welke ontwikkelstrategieën kunnen gebruikt worden en in hoeverre zijn deze succesvol? Mogelijke ontwikkelstrategieën zijn: accelereren (versnellen), incuberen (uitbroeden) en innoveren (vernieuwen).

U kunt zich hier aanmelden voor het symposium en/of de lectorinstallatie

Programma

13:00 uur       Ontvangst en welkom door Joost van Keulen, wethouder Economische
                      Zaken gemeente Groningen
13:15 uur       Nina Beswerda, bestuurder en onderneemster
13:40 uur       Hans Jungerius, kunstenaar
14:05 uur       Pauze
14:20 uur       Bart van Rosmalen, lector/cellist en Anouk Saleming theatermaker,
                      Hogeschool voor de Kunsten Utrecht
14:50 uur       Geert van Hootegem, hoogleraar Faculteit Sociale Wetenschappen
                      Katholieke Universiteit Leuven
15:20 uur       Afsluiting symposium
15:30 uur       Inloop lectorinstallatie Alexander Grit
16.00 uur       Drs. C.P. de Graaff, lid College van Bestuur Alfa-college
                      Drs. L.J.M. Verhofstad, lid College van Bestuur
                      Hanzehogeschool Groningen
16:15 uur       Film lectoraat
16:20 uur       Rede dr. A.G. Grit
16:45 uur       Installatie
16:50 uur       Drs. P.N. Ganzeboom, dean Instituut voor Marketing Management van
                      de Hanzehogeschool Groningen
17:00 uur       Receptie

Locatie

Energy Barn
Zernikelaan 17
9747 AA Groningen

Route

Klik hier voor een plattegrond van de Zernikecampus.

Informatie

Voor meer informatie met betrekking tot het symposium kunt u contact opnemen met Dr. Grit, telefoon (050) 595 3096, email: a.g.grit@pl.hanze.nl.

Voor meer informatie met betrekking tot de lectorinstallatie kunt u contact opnemen met mevrouw L.J. Fransen, stafbureau Marketing & Communicatie, telefoon (050) 595 5618, email: l.j.fransen@pl.hanze.nl.

{{'Opbouw_Title' | i18n}}

  • {{item.Title}}
    • {{child.Title}}

  • {{item.Title}}
    • {{child.Title}}

{{'Kernvakken_Title' | i18n}}

  • {{vak.Titel}}

{{'StudieInCijfers_Title' | i18n}}

{{'TestimonialWidget_Title' | i18n}}

{{'Contact_Title' | i18n}}

{{'Contact_LabelAddress' | i18n}} {{addressLine}}
{{'Contact_LabelOffice' | i18n}} {{vm.office}}
{{'Contact_LabelAssistant' | i18n}} {{vm.name}} {{vm.name}}
{{'Contact_LabelPhone' | i18n}} {{vm.phone}}
{{'Contact_LabelEmailAddress' | i18n}} {{vm.emailDisplay}}
{{'Contact_LabelWebsite' | i18n}} {{vm.website}}

{{'ThemesWidget_Title' | i18n}}

{{"FocusAreas_Title" | i18n}}

{{'ResearchProject_InfoWidgetTitle' | i18n}}

{{'PartnerBannerWidget_Title' | i18n}}

{{vm.widgetDescription}}

{{'EducationProfile_Title' | i18n}}

{{'EducationProfile_VWO' | i18n}}

{{'EducationProfile_HAVO' | i18n}}

{{'EducationProfile_MBO' | i18n}}

{{'CurrentNavigation_Header' | i18n}}

{{'Opleidingen_Title' | i18n}}

{{'Location_Title' | i18n}}

{{'Locations_Title' | i18n}}

{{vm.model[0].Title}}

{{vm.model[0].Street}}
{{vm.model[0].ZipCode}}  {{vm.model[0].City}}

{{'ContactInformation_Title' | i18n}}