Hanze Research Day 2019

De Hanze Research Day 2019 stond in het teken van Open Science. Paul van der Wijk (lid van het College van Bestuur van de Hanzehogeschool Groningen) opende de dag, gevolgd door Jon Tennant, pleitbezorger voor Open Science. De boodschap hield in dat onderzoeksresultaten sneller en gemakkelijker toegankelijk moeten worden. Deskundigen van binnen en buiten de hogeschool verzorgden twee workshoprondes over Open Science. Onderwerpen waren open data in het algemeen belang, participatie van burgers en studenten bij onderzoek, ethiek en datastewardship. Bezoekers gingen in gesprek met onderzoekers over posters en konden zij hun Linked In- en Pure-profiel laten checken. Na de lunch verzorgden het Marian van Os Centrum voor Ondernemerschap en het Kenniscentrum Biobased Economy een eigen inhoudelijk middagprogramma.

{{'ShareCounter_Share_Label' | i18n}}:
{{'ShareCounter_Share_Label' | i18n}}:

Fotoimpressie


Workshops​

1. Open science - stap voor stap

Jeroen Bosman en Bianca Kramer, specialisten wetenschappelijke informatievoorziening, Universiteitsbibliotheek Utrecht

2. Musicscape: open data in het algemeen belang?

Prof. dr. Evert Bisschop Boele, lector Kunsteducatie

3. Maak Geschiedenis – naar een Bellingcat voor historische archieven? Publieksparticipatie bij de Groninger Archieven

Jona van Keulen, hoofd Publieksactiviteiten en rijksarchivaris Groninger Archieven

4. Science, students and sex

Liesbeth Jorritsma, programmamanager Kenniscentrum NoorderRuimte en Rixt Froentjes, coördinator IWP bureau NoorderRuimte (bNR)

5. Energieopwek.nl

Dr. Martien Visser, lector Power and Energy Distribution

6. How to use open science to become more visible and amplify your work

Jon Tennant, Nomadic Palaeontologist, Rogue Open Scientist; PhD, MEarthSci, MSc

7. Praktische ethiek van onderzoek

Dr. Jacquelien Rothfusz, hogeschooldocent Toegepaste psychologie en lid van de Hanze Ethisch Adviescommissie (HEAC) en dr. Remo Mombarg, lector Bewegingsonderwijs en Jeugdsport en lid van de Hanze Ethisch Adviescommissie (HEAC)

8. Data stewardship

Henk van der Zijden, demandmanager Informatisering Domein onderzoek en Wilma Abbink en Fienke Strijbos, informatiespecialisten.

 

Posterpresentaties 

Buying Social, how social entrepreneurship can be stimulated in Public Procurement, in the Netherlands and the UK 
Claudia van Orden, Petra Oden & Harm van Lieshout

Talent emerging in learning communities, exploring the role of peers 
Marielle van de Hul Kuijten, Msc.

Heritage is not fixed 
Maarten Vieveen

Supporting development of Computational Thinking skills in young students 
Hylke Faber

Grenzenloos Talent, Eems Dollard Regio in transitie 
Jannie Rozema en Chantal van der Sluis

Flexibel onderwijs voor flexibele professionals
Loïs de Vries en Menno Wierdsma

The impact of lactation room quality in facilitating the combination of breastfeeding and work 
Sjoukje van Dellen, Barbara Wisse, Mark Mobach & Arie Dijkstra

Talent in de Regio
Edzes, A., Venhorst, V., Bulder, E., Rozema, J., Klein Rouweler, A., Van Rijsewijk, L., De Vries, I. 

What decides students' group project success? 
Dr Ning Ding, MSc Jan Lievers, Dr. Xiaoyan Xu, MSc. Betsy Mather, MSc. Junyu Wang

Go! Noord Nederland: samen lokaal werken aan een gezondere leefomgeving in plattelandsgemeenten in de noordelijke provincies 
Roya Shokoohi, Dr.

Posterpresentaties Marjan van Os Centrum voor Ondernemerschap

Tijdens het middagprogramma presenteerden de onderzoekers binnen het Centrum voor Ondernemerschap hun posters. De bundel vind je hier

{{'Opbouw_Title' | i18n}}

  • {{item.Title}}
    • {{child.Title}}

  • {{item.Title}}
    • {{child.Title}}

{{'Kernvakken_Title' | i18n}}

  • {{vak.Titel}}

{{'StudieInCijfers_Title' | i18n}}

{{'ShareCounter_Share_Label' | i18n}}:

{{'Contact_Title' | i18n}}

{{'Contact_LabelName' | i18n}} {{vm.name}}
{{'Contact_LabelAddress' | i18n}} {{addressLine}}
{{'Contact_LabelOffice' | i18n}} {{vm.office}}
{{'Contact_LabelAssistant' | i18n}} {{vm.assistantName}} {{vm.assistantName}}
{{'Contact_LabelPhone' | i18n}} {{vm.phone}}
{{'Contact_LabelEmailAddress' | i18n}} {{vm.emailDisplay}}
{{'Contact_LabelWebsite' | i18n}} {{vm.website}}

{{'ThemesWidget_Title' | i18n}}

{{"FocusAreas_Title" | i18n}}

{{'ResearchProject_InfoWidgetTitle' | i18n}}

{{'ThemesWidget_Title' | i18n}}

{{"FocusAreas_Title" | i18n}}

{{'EducationProfile_Title' | i18n}}

{{'EducationProfile_VWO' | i18n}}

{{'EducationProfile_HAVO' | i18n}}

{{'EducationProfile_MBO' | i18n}}

{{'Opleidingen_Title' | i18n}}

{{'Location_Title' | i18n}}

{{'Locations_Title' | i18n}}

{{vm.model[0].Title}}

{{vm.model[0].Street}}
{{vm.model[0].ZipCode}}  {{vm.model[0].City}}

{{'ContactInformation_Title' | i18n}}