Dr. Ann-Sophie Lehmann

Binnen het lectoraat Art & Sustainability ontwikkel ik de onderzoekslijn "Art, Making and Material Literacy". Door de relatie tussen kunst, materiaal en maakprocessen te bestuderen, krijgen wij inzicht in hoe materiaal en processen bijdragen aan betekenis en hoe kunstenaars werken en hoe artistiek werk vernieuwende, materiële kennis ontwikkelt. We onderzoeken de relatie overal daar, waar artistiek werk wordt gemaakt en gebruiken hiervoor procesgerichte methodes: observatie, interviews, en 'participatory making'. Dit laatste stelt onderzoekers in staat om naast expliciete ook impliciete kennis van materialen en processen te verkrijgen, waardoor een kritische analyse mogelijk wordt.
Vragen die in mijn onderzoek centraal staan betreffen de manier waarop materialen, gereedschap en processen betekenis geven aan kunst; hoe beeld (foto, film etc) en tekst creatieve praktijken kunnen beschrijven en representeren; en hoe kennis over het maakproces 'materiële geletterdheid' tot gevolg heeft. Mijn aanpak is diachronisch en richt zich zowel op traditionele artistieke media (olieverf, klei, gips, hout etc) als nieuwere media (bv. synthetische verfstoffen, software).

Overige functies:
Naast gastonderzoeker voor het lectoraat Art & Sustainability voor het Kenniscentrum Kunst & Samenleving is Ann-Sophie Lehmann hoogleraar Modern & Contemporary Art aan de Rijksuniversiteit Groningen en co-directeur van het Research Center Arts in Society.
http://www.rug.nl/staff/a.s.lehmann/

Geselecteerde publicaties:
Ann-Sophie Lehmann, "The Matter of the Medium. Some Tools for an Art Theoretical Interpretation of Materials", in The Matter of Art: Materials, Technologies, Meanings, ed. by C. Anderson, A. Dunlop, P. H. Smith (eds.), Manchester: Manchester University Press 2015.
Ann-Sophie Lehmann, H. Perry Chapman, Frits Scholten (eds), Meaning in Materials (NKJ 62), Leiden: Brill 2013.
M. Haveman, E. de Jong, A. Lehmann, A. Overbeek (eds) Ateliergeheimen. Over de werkplaats van de kunstenaar vanaf 1200 tot heden, Amsterdam/Zutphen: Kunst & Schrijven 2006.
Mijn publicaties zijn online beschikbaar: 
http://www.ann-sophielehmann.nl/
https://rug.academia.edu/AnnSophieLehmann 

 

 

{{'ProfilePage_PublicationsTitle' | i18n}}

{{'Lector_TitleContact' | i18n}}

{{'Lector_LabelAddress' | i18n}} {{vm.location.Title}}
{{vm.location.Street}}
{{vm.location.ZipCode ? vm.location.ZipCode + ' ' : ''}}{{vm.location.City}}
{{'Lector_LabelOffice' | i18n}} {{vm.profile.office}}
{{'Lector_LabelPhone' | i18n}} {{vm.profile.phoneNumber}}
{{'Lector_LabelEmailAddress' | i18n}} {{vm.profile.emailAddressDisplay}}
{{'Lector_LabelAssistants' | i18n}} {{assistant.name}} {{assistant.name}}