Dr. Jeannette Doornenbal

Dr. Jeannette Doornenbal (1954) is pedagoog. Zij werkt sinds 2006 als lector Integraal Jeugdbeleid – Opvoeding, Onderwijs en Opvang aan de Hanzehogeschool Groningen. Tevens is zij trekker van het thema Participeren & Leren, een van de onderzoeksthema’s is in het HG Centre of Expertise Healthy Ageing. Naast haar werkzaamheden voor de Hanzehogeschool is Jeannette Doornenbal voorzitter van het wetenschapsteam van PACT, een landelijk project Samen werken voor jonge kinderen (www.pedagogischpact.nl).


Doornenbal is expert op het gebied van samenwerkingsvraagstukken in onderwijs, kinderopvang en zorg. Zie bijvoorbeeld het HBO-studieboek Werken in de brede school - Een pedagogische benadering. (Coutinho, 2012) dat zij samen met Wouter Pols en Saskia van Oenen schreef.
In 1996 promoveerde Jeannette Doornenbal op het proefschrift: Ouderschap als onderneming - Opvoeden in de jaren negentig (Utrecht: Van Arkel). Haar lectorale rede verscheen onder de titel Ploegen en Bouwen - De brede school als open leergemeenschap (Groningen, 2007).

{{'ProfilePage_PublicationsTitle' | i18n}}

{{'Lector_TitleContact' | i18n}}

{{'Lector_LabelAddress' | i18n}} {{vm.location.Title}}
{{vm.location.Street}}
{{vm.location.ZipCode ? vm.location.ZipCode + ' ' : ''}}{{vm.location.City}}
{{'Lector_LabelOffice' | i18n}} {{vm.profile.office}}
{{'Lector_LabelPhone' | i18n}} {{vm.profile.phoneNumber}}
{{'Lector_LabelEmailAddress' | i18n}} {{vm.profile.emailAddressDisplay}}
{{'Lector_LabelAssistants' | i18n}} {{assistant.name}} {{assistant.name}}