dr. Klaas Jan Noorman

Na het afronden van de Lerarenopleiding studeerde ik biologie aan de Rijksuniversiteit Groningen. In 1990 studeerde ik af in de milieuwetenschappen bij het Centrum voor Energie en Milieukunde (IVEM) van de RuG. Mijn proefschrift heb ik in 1995 afgerond aan de Rijksuniversiteit Groningen (proefschrift "Exploring Futures from an Energy Perspective"). Van 1990 tot 2002 heb ik in verschillende functies bij de RuG gewerkt. Belangrijk onderzoek in die tijd was de eerste grote interdisciplinaire studie naar huishoudelijk energiegebruik.

In 1999 was ik één van de oprichters van KNN Advies. Na 10 jaar startte ik in 2009 ProDO Consult. Van 2012 tot 2014 was ik vanuit Energy Valley betrokken bij de ontwikkeling van de Energy Academy Europe en het Energy College.

Sinds april 2017 ben ik lector energietransitie bij EnTranCe, Centre of Expertise Energy. Binnen het lectoraat staat het integrale systeemperspectief centraal. De energietransitie is veelzijdig en gaat over veel meer dan alleen maar energie(technologie). Energietransitie gaat over maatschappelijke ontwikkeling in brede zin en vraagt om verandering en innovatie in bijna alle onderdelen van onze maatschappij: techniek, economie, ruimtelijke ordening, bewustzijn, gedrag van mensen en instituties, wet- en regelgeving en nieuwe financiële arrangementen. Op al deze terreinen is verandering nodig om succesvol een duurzame energiehuishouding te ontwikkelen, lokaal, regionaal en (inter)nationaal.

Vanuit het lectoraat Energietransitie proberen we vanuit een integraal systeemperspectief de verbindingen tussen al deze onderdelen van de energietransitie te begrijpen en die kennis in te zetten bij het versnellen van de energietransitie, met name op lokaal en regionaal niveau, bottom up dus. Dat doe ik samen met collega lectoren, onderzoekers, docenten, promovendi en studenten, maar ook met veel externe partijen die zich verbonden voelen met de energietransitie opgave. Samen dus! De energietransitie is een enorme opgave en weten nog niet hoe we de ambitie om rond 2050 de CO2 footprint van Nederland (en Europa) met ongeveer 95% terug te brengen moeten realiseren. Een ding is duidelijk: onderweg zijn er nog veel keuzes te maken, veel dilemma's op te lossen. Daar hebben we elkaar hard bij nodig. Doet u mee?

{{'ProfilePage_PublicationsTitle' | i18n}}

{{'Lector_TitleContact' | i18n}}

{{'Lector_LabelAddress' | i18n}} {{vm.location.Title}}
{{vm.location.Street}}
{{vm.location.ZipCode ? vm.location.ZipCode + ' ' : ''}}{{vm.location.City}}
{{'Lector_LabelOffice' | i18n}} {{vm.profile.office}}
{{'Lector_LabelPhone' | i18n}} {{vm.profile.phoneNumber}}
{{'Lector_LabelEmailAddress' | i18n}} {{vm.profile.emailAddressDisplay}}
{{'Lector_LabelAssistants' | i18n}} {{assistant.name}} {{assistant.name}}