Dr. Carina Wiekens

Dr. Carina Wiekens is oprichter van de onderzoeksgroep Energie & Gedrag en geeft daar sinds 2012 leiding aan. Ze is opgeleid als psycholoog en gepromoveerd op het onderwerp bewustzijn en gedragsverandering aan het Tilburg Institute for Behavioral Economics Research (UvT). 

Carina is gespecialiseerd in gedragsverandering ter bevordering van de energietransitie. Uitgangspunt in haar onderzoek is dat mensen sociale wezens zijn. Dit betekent dat gedragsverandering nooit los gezien kan worden van de sociale context. Sterker nog, het is haar overtuiging dat duurzame gedragsverandering alleen tot stand kan komen door een verandering teweeg te brengen in (de perceptie van) de sociale omgeving. Concreet betekent dit dat in de door haar ontwikkelde campagnes "betekenisvolle sociale groepen" centraal staan: Buren, families, collega's of bijvoorbeeld klasgenoten. Een ander uitgangspunt is dat groepen vaak zelf veel beter zijn in het ontwerpen van een "interventie" dan dat de onderzoekers dat zijn. Door onderzoek te doen naar de huidige situatie, beweegredenen, et cetera, en de groep zo vroeg mogelijk in het veranderproces te betrekken, ontstaat er een gedragsverandering die zelfs doorgaat op het moment dat de onderzoekers vertrokken zijn. Immers, het betreft op dat moment een verandering die van de groep is en niet van buiten af wordt opgelegd.

De onderzoeksgroep Energie & Gedrag past vooral een experimentele benadering toe, wat inhoudt dat steekproefsgewijs de door de onderzoekers (mede) ontwikkelde methoden om duurzaam gedrag te bevorderen, worden getest. In haar groep worden hierbij zowel kwantitatieve als kwalitatieve onderzoeksmethoden gebruikt. 

Naast dat ze leiding geeft aan de onderzoeksgroep Energie & Gedrag, is Carina hoofddocent bij de opleiding Toegepaste Psychologie. Ook is ze als Visiting Researcher werkzaam bij Wageningen University & Research, alwaar ze onderzoek doet naar (het bevorderen van) burgerinitiatieven.

{{'ProfilePage_PublicationsTitle' | i18n}}

{{'Lector_TitleContact' | i18n}}

{{'Lector_LabelAddress' | i18n}} {{vm.location.Title}}
{{vm.location.Street}}
{{vm.location.ZipCode ? vm.location.ZipCode + ' ' : ''}}{{vm.location.City}}
{{'Lector_LabelOffice' | i18n}} {{vm.profile.office}}
{{'Lector_LabelPhone' | i18n}} {{vm.profile.phoneNumber}}
{{'Lector_LabelEmailAddress' | i18n}} {{vm.profile.emailAddressDisplay}}
{{'Lector_LabelAssistants' | i18n}} {{assistant.name}} {{assistant.name}}