SolarMiles

​Duurzaam opgewekte elektriciteit uit duurzame bronnen, met name zon en wind, veroorzaakt in toenemende mate onbalans op het elektriciteitsnet. Doordat deze bronnen variabel en slecht regelbaar zijn, ontstaan er periodes waarin de productie groter is dan de vraag en andersom. Netbeheerders zijn daarom op zoek naar smart grid-oplossingen waarmee vraag en aanbod slim op elkaar afgestemd kunnen worden.


Elektrische auto’s kunnen door slim laden worden ingezet als buffer in het energienet. Bij slim laden worden elektrische auto’s geladen en ontladen wanneer er een overschot of een tekort aan elektriciteit ontstaat. De accu’s van elektrische auto’s kunnen hier goed voor worden ingezet omdat auto’s het grootste gedeelte van de dag stilstaan (deelauto’s worden tot 40% gebruikt). Voorwaarde hierbij is dat de gebruiker zijn laadgedrag aanpast op de beschikbare hoeveelheid zonne-energie. Dit vraagt om interactie met de eindgebruiker.

{{'ShareCounter_Share_Label' | i18n}}:
{{'ShareCounter_Share_Label' | i18n}}:

SolarMiles gaat over het slim laden van elektrische deelauto's met zonne-energie. Om elektrisch rijden echt duurzaam te maken willen de Amelander Energie Coöperatie en Grunneger Power elektrische deelauto's opladen met eigen opgewekte zonne-energie. Tegelijkertijd kan zo worden bijgedragen aan de netbalans. Elektrische auto's kunnen namelijk fungeren als buffer in het energienet door de auto's op te laden wanneer er een overschot aan zonne-energie ontstaat. In SolarMiles wordt onderzocht hoe de mobiliteitsvraag van gebruikers en de vraag naar buffercapaciteit in het net slim aan elkaar gekoppeld kunnen worden.


Naast kennis over de techniek van slim laden is hierbij ook inzicht in de gebruikersinteractie nodig, vaak een 'missing link' in bestaande projecten. Door onderzoek naar de gebruikersvariabelen bij slim laden beoogt het project de voorwaarden te scheppen voor verdere ontwikkeling van deze technische innovatie. In SolarMiles worden innovatieve serviceconcepten ontwikkeld die gebruikers van elektrische deelauto's motiveert deze auto's zo veel mogelijk te laden met beschikbare zonne-energie. Dit wordt in nauwe samenwerking, oftewel 'co-creatie', met gebruikers ontwikkeld. Het service concept wordt met behulp van BMW's en de nodige software met potentiële gebruikers getest en het gebruik ervan geëvalueerd.

{{'Opbouw_Title' | i18n}}

  • {{item.Title}}
    • {{child.Title}}

  • {{item.Title}}
    • {{child.Title}}

{{'Kernvakken_Title' | i18n}}

  • {{vak.Titel}}

{{'StudieInCijfers_Title' | i18n}}

{{'ShareCounter_Share_Label' | i18n}}:

{{'Contact_Title' | i18n}}

{{'Contact_LabelName' | i18n}} {{vm.name}}
{{'Contact_LabelAddress' | i18n}} {{addressLine}}
{{'Contact_LabelOffice' | i18n}} {{vm.office}}
{{'Contact_LabelAssistant' | i18n}} {{vm.assistantName}} {{vm.assistantName}}
{{'Contact_LabelPhone' | i18n}} {{vm.phone}}
{{'Contact_LabelEmailAddress' | i18n}} {{vm.emailDisplay}}
{{'Contact_LabelWebsite' | i18n}} {{vm.website}}

{{'ThemesWidget_Title' | i18n}}

{{"FocusAreas_Title" | i18n}}

{{'ResearchProject_InfoWidgetTitle' | i18n}}

{{'ThemesWidget_Title' | i18n}}

{{"FocusAreas_Title" | i18n}}

{{'EducationProfile_Title' | i18n}}

{{'EducationProfile_VWO' | i18n}}

{{'EducationProfile_HAVO' | i18n}}

{{'EducationProfile_MBO' | i18n}}

{{'Opleidingen_Title' | i18n}}

{{'Location_Title' | i18n}}

{{'Locations_Title' | i18n}}

{{vm.model[0].Title}}

{{vm.model[0].Street}}
{{vm.model[0].ZipCode}}  {{vm.model[0].City}}

{{'ContactInformation_Title' | i18n}}