Adaptief Bewegen door Games & Nieuwe Technologie

​Ruim één op de tien kinderen tussen 4-11 jaar in Nederland is onvoldoende actief. Deze kinderen zijn minder fit en doen niet goed mee in fysieke activiteiten in de eigen leefomgeving. Technologie kan belangrijke rol spelen in het bevorderen van een gezonder leefpatroon, door hen bijvoorbeeld een serious game te laten spelen. Zowel kinderen met motorische beperkingen als gezonde kinderen kunnen daarvan profiteren.

{{'ShareCounter_Share_Label' | i18n}}:
{{'ShareCounter_Share_Label' | i18n}}:

Uit eerder onderzoek komen sterke aanwijzingen dat digitale interventies kunnen bijdragen aan positieve veranderingen in het beweegpatroon van kinderen. Deze onderzoeken beperken zich echter tot een kleine doelgroep, namelijk kinderen met Developmental Coordination Disorder (DCD). Een transfer naar andere doelgroepen is wenselijk en noodzakelijk. Hierbij speelt ook een belangrijk business perspectief: de afzetmarkt voor een specifieke doelgroep is te klein. 

De innovatiewerkplaats 'Adaptief Bewegen door Games en Nieuwe Technologie' richt zich op het (door)ontwikkelen van een modulair en adaptief platform voor langdurige gedragsverandering bij kinderen die te weinig bewegen. Gelijktijdig doet de IWP praktijkonderzoek naar de werkingsmechanismen en goede implementatie van het product in het regionale ecosysteem.

{{'Opbouw_Title' | i18n}}

  • {{item.Title}}
    • {{child.Title}}

  • {{item.Title}}
    • {{child.Title}}

{{'Kernvakken_Title' | i18n}}

  • {{vak.Titel}}

{{'StudieInCijfers_Title' | i18n}}

{{'ShareCounter_Share_Label' | i18n}}:

{{'Contact_Title' | i18n}}

{{'Contact_LabelName' | i18n}} {{vm.name}}
{{'Contact_LabelAddress' | i18n}} {{addressLine}}
{{'Contact_LabelOffice' | i18n}} {{vm.office}}
{{'Contact_LabelAssistant' | i18n}} {{vm.assistantName}} {{vm.assistantName}}
{{'Contact_LabelPhone' | i18n}} {{vm.phone}}
{{'Contact_LabelEmailAddress' | i18n}} {{vm.emailDisplay}}
{{'Contact_LabelWebsite' | i18n}} {{vm.website}}

{{'ThemesWidget_Title' | i18n}}

{{"FocusAreas_Title" | i18n}}

{{'ResearchProject_InfoWidgetTitle' | i18n}}

{{'ThemesWidget_Title' | i18n}}

{{"FocusAreas_Title" | i18n}}

{{'EducationProfile_Title' | i18n}}

{{'EducationProfile_VWO' | i18n}}

{{'EducationProfile_HAVO' | i18n}}

{{'EducationProfile_MBO' | i18n}}

{{'Opleidingen_Title' | i18n}}

{{'Location_Title' | i18n}}

{{'Locations_Title' | i18n}}

{{vm.model[0].Title}}

{{vm.model[0].Street}}
{{vm.model[0].ZipCode}}  {{vm.model[0].City}}

{{'ContactInformation_Title' | i18n}}