Malnutrition

​Ondervoeding is een groot probleem in de gezondheidszorg. Zorgprofessionals vinden het lastig om beschikbare ondervoedingsrichtlijnen te vertalen naar praktisch beleid binnen de eigen instelling. Ook vinden zorgprofessionals het vaak nog lastig om gesignaleerde knelpunten in de voedingszorg te vertalen naar meetbare onderzoeksvragen.

{{'ShareCounter_Share_Label' | i18n}}:
{{'ShareCounter_Share_Label' | i18n}}:

Studenten voeren wel steeds vaker scriptieonderzoek uit rondom ondervoeding, maar er wordt onvoldoende voortgeborduurd op reeds onderzochte vraagstukken. Ook is er te weinig kennisdeling en kruisbestuiving in de praktijk, waardoor soms meerdere zorginstellingen dezelfde praktijkvraagstukken proberen op te lossen. Verder focussen acties om ondervoeding tegen te gaan nog vooral op de zorgprofessionals en nog onvoldoende op de cliënt/patiënt en mantelzorgers zelf.

De innovatiewerkplaats 'Malnutrition' zal de volgende praktijkvragen beantwoorden:

·         Hoe kunnen zorgprofessionals ondervoeding en onderliggende risicofactoren bij hun cliënten/patiënten proactief herkennen, behandelen en monitoren om daarmee ondervoeding te behandelen danwel te voorkomen?
·         Hoe kan bij consumenten/ cliënten/patiënten kennis en bewustwording rondom ondervoeding(srisico) worden vergroot?
·         Hoe kan een infrastructuur ontwikkeld worden, waarin zorgprofessionals systematisch hun professionele handelen kunnen evalueren op klinische effecten en (kosten)effectiviteit?
·         Hoe kunnen zorgprofessionals, studenten, docenten, onderzoekers en bedrijven effectief van elkaar leren en in gezamenlijkheid de zorg rondom ondervoeding verbeteren?


{{'Opbouw_Title' | i18n}}

  • {{item.Title}}
    • {{child.Title}}

  • {{item.Title}}
    • {{child.Title}}

{{'Kernvakken_Title' | i18n}}

  • {{vak.Titel}}

{{'StudieInCijfers_Title' | i18n}}

{{'ShareCounter_Share_Label' | i18n}}:

{{'Contact_Title' | i18n}}

{{'Contact_LabelAddress' | i18n}} {{addressLine}}
{{'Contact_LabelOffice' | i18n}} {{vm.office}}
{{'Contact_LabelAssistant' | i18n}} {{vm.name}} {{vm.name}}
{{'Contact_LabelPhone' | i18n}} {{vm.phone}}
{{'Contact_LabelEmailAddress' | i18n}} {{vm.emailDisplay}}
{{'Contact_LabelWebsite' | i18n}} {{vm.website}}

{{'ThemesWidget_Title' | i18n}}

{{"FocusAreas_Title" | i18n}}

{{'ResearchProject_InfoWidgetTitle' | i18n}}

{{'ThemesWidget_Title' | i18n}}

{{"FocusAreas_Title" | i18n}}

{{'EducationProfile_Title' | i18n}}

{{'EducationProfile_VWO' | i18n}}

{{'EducationProfile_HAVO' | i18n}}

{{'EducationProfile_MBO' | i18n}}

{{'Opleidingen_Title' | i18n}}

{{'Location_Title' | i18n}}

{{'Locations_Title' | i18n}}

{{vm.model[0].Title}}

{{vm.model[0].Street}}
{{vm.model[0].ZipCode}}  {{vm.model[0].City}}

{{'ContactInformation_Title' | i18n}}