Han de Ruiter krijgt nieuwe rol binnen CoE Healthy Ageing

​​Per 1 april 2019 wordt Han de Ruiter voor twee dagen in de week lector Value Based Health Care (waardegedreven zorg).

Met het Martini Ziekenhuis Groningen wordt in de komende maanden besproken hoe op dit thema een gezamenlijke onderzoeksopdracht kan worden geformuleerd. Han heeft ervoor gekozen om een meer inhoudelijke rol op het gebied van onderzoek te vervullen. Daarnaast legt hij zijn focus op de coördinatie van het onderzoek binnen het Centre of Expertise Healthy Ageing, blijft hij voor het speerpunt Healthy Ageing deel uitmaken van het PO Onderzoek en landelijk blijft hij betrokken bij ZonMW in de verschillende programmacommissies. In verband met zijn lectorschap blijft Han ook betrokken bij de master Healthy Ageing Professional, zowel via het Curriculum Board als bij onderwijsactiviteiten van de master.

Er wordt een nieuwe directeur Centre of Expertise Healthy Ageing geworven. De nieuwe directeur gaat zich richten op de profilering van het Centre of Expertise Healthy Ageing richting de regio, bedrijfsleven en convenantpartners. De focus van het Centre of Expertise Healthy Ageing ligt op het versterken van ons netwerk op het gebied van impact en valorisatie.

{{'ShareCounter_Share_Label' | i18n}}:
{{'LastModified_Dateformat' | i18n}} {{vm.newsItem.ModifiedDate | date:'longDate'}}

{{'AttachmentsWidget_Title' | i18n}}