LEEV! nu echt van start

​Samen op weg met LEEV!
Het LEEV! project is nu echt van start gegaan! Alle partners hebben kennisgemaakt en de eerste stappen zijn gezet. We kijken terug op een actieve en feestelijke kick-off!

Samen op weg met LEEV!

Binnen het vierjarige LEEV! project werken verschillende onderwijs-, onderzoeks- en kennisinstellingen en zorgorganisaties aan een gepersonaliseerde integrale leefstijlinterventie voor mensen met een verstandelijke beperking.

Waarom dit project?

Gezonde voeding en gezond bewegen vormen een uitdaging voor mensen met een verstandelijke beperking, terwijl juist voor hen een gezonde leefstijl veel kan bieden. Zelf vinden ze dat gezond leven belangrijk is. Zo geven ze aan gezond te willen leven om zich beter te voelen, nieuwe energie te krijgen en hun hoofd leeg te maken. Zij en hun naasten onderschrijven ook de belangrijke rol die zorgprofessionals hierin hebben: mensen om je heen zijn belangrijk om je te helpen gezond te leven, bijvoorbeeld of je zelf mag kiezen wat je gaat eten, en of je begeleider je goed helpt en het samen met je doet.

Het LEEV! project sluit  aan bij deze behoefte van mensen met een verstandelijke beperking zelf en hun naasten en daarnaast ook bij vragen van professionals en zorgorganisaties die op zoek zijn naar handvatten om betere leefstijlondersteuning te bieden.


LEEV! Personaliseren van beweeginterventies


Meten in de praktijk

Het LEEV! project leeft!

Het doel van LEEV! is een te personaliseren integrale leefstijlinterventie (LEEV! GLI-VB) opleveren. Met deze interventie kunnen zorgprofessionals op maat effectieve leefstijlondersteuning bieden aan mensen met een beperking, hun familieleden en begeleiders.

Het belang van dit project is goed merkbaar aan het grote aantal partijen dat mee gaat doen aan LEEV! Dat bleek ook uit de sfeer en grote opkomst tijdens de Kick-off: iedereen deed actief mee met de werksessies en veel contacten zijn gelegd zodat de doelen van het LEEV! project gehaald kunnen worden.


Vlnr Kirsten Lamberts, Mirke Hondebrink, Bas Valentin en Tessa Wokke

Wie gaan het project uitvoeren?

Het project wordt uitgevoerd door meerdere onderzoekers en promovendi met verschillende professionele achtergronden, in nauwe samenwerking met alle partners. Drie van de vier promovendi, Kirsten Lamberts, Mirke Hondebrink en Tessa Wokke, werken naast hun onderzoek bij respectievelijk de organisaties Cosis, 's Heeren Loo en Alliade. Zo vindt er goede inbedding vanuit het onderzoek in de praktijk plaats. Bas Valentin werkt binnen de Hogeschool van Amsterdam en wordt ook begeleid vanuit de Academische Werkplaats GOUD.  

Het LEEV! consortium

Tijdens dit onderzoek werken de onderzoekers en promovendi samen in het samenwerkingsverband van het LEEV! GLI-VB project. Het LEEV!-consortium bestaat uit hogescholen, universiteiten, zorgorganisaties die mensen met een verstandelijke beperking ondersteunen, ervaringsdeskundigen en andere (regionale) projectpartners. Het LEEV! GLI-VB project is gehonoreerd door het SIA RAAK Pro programma.{{'ShareCounter_Share_Label' | i18n}}:
{{'LastModified_Dateformat' | i18n}} {{vm.newsItem.ModifiedDate | date:'longDate'}}

{{'AttachmentsWidget_Title' | i18n}}