Partners

​Healthy Ageing is een belangrijk thema voor Noord-Nederland en er zijn veel partijen mee bezig. Alle partners werken samen in het Healthy Ageing Netwerk Noord Nederland (HANNN​). In een ketenbenadering wordt samengewerkt tussen kennisinstellingen en bedrijven.

{{'ShareCounter_Share_Label' | i18n}}:
{{'ShareCounter_Share_Label' | i18n}}:

Kennisinstellingen

De volgende kennisinstellingen werken samen op het gebied van Healthy Ageing: het Universitair Medisch Centrum Groningen (UMCG), de Rijksuniversiteit Groningen, de Hanzehogeschool Groningen, de Noordelijke Hogeschool Leeuwarden, Van Hall Larenstein en Stenden Hogeschool. Ook mbo-instellingen als het Noorderpoort College, het Alfa College en Drenthe College participeren actief. Het UMCG is initiatiefnemer geweest voor het thema Healthy Ageing en heeft inmiddels enkele grote projecten lopen, o.a. Life Lines en Eriba.

Bedrijven

Bij de bedrijven gaat het om enkele grote multinationals als Avebe, Friesland Food, Philips en veel MKB-bedrijven op het terrein van Healthy Ageing, bijvoorbeeld Innexus, een MKB cluster op het gebied van de voedingsmiddelentechnologie, en diverse kleine bedrijven op het gebied van ICT.

Overheden

De drie noordelijke provincies zijn betrokken en een aantal grote gemeenten, waaronder Groningen, Leeuwarden, Assen en Emmen. 

Internationale samenwerking

Er wordt ook internationaal samengewerkt, onder meer met instellingen en bedrijven in Noord-Duitsland en in Scandinavië en de Baltische regio.
Healthy and Active Ageing is ook een van de speerpuntthema's van de Europese Unie. Onder meer via het HANNN (www.hannn.eu) wordt samengewerkt bij het verwerven van Europese subsidies. Ook het Samenwerkingsverband Noord-Nederland speelt hierbij een belangrijke rol.

Akkoord van Groningen: speerpunt Healthy Ageing

De RUG en de Hanzehogeschool Groningen hebben Healthy Ageing tot speerpunt benoemd. In het Akkoord van Groningen waarin het UMCG, de RUG en de Hanzehogeschool Groningen samenwerken met de gemeente Groningen is Healthy Ageing een van de speerpunten. 


  

{{'Opbouw_Title' | i18n}}

  • {{item.Title}}
    • {{child.Title}}

  • {{item.Title}}
    • {{child.Title}}

{{'Kernvakken_Title' | i18n}}

  • {{vak.Titel}}

{{'StudieInCijfers_Title' | i18n}}

{{'ShareCounter_Share_Label' | i18n}}:

{{'Contact_Title' | i18n}}

{{'Contact_LabelAddress' | i18n}} {{addressLine}}
{{'Contact_LabelOffice' | i18n}} {{vm.office}}
{{'Contact_LabelAssistant' | i18n}} {{vm.name}} {{vm.name}}
{{'Contact_LabelPhone' | i18n}} {{vm.phone}}
{{'Contact_LabelEmailAddress' | i18n}} {{vm.emailDisplay}}
{{'Contact_LabelWebsite' | i18n}} {{vm.website}}

{{'ThemesWidget_Title' | i18n}}

{{"FocusAreas_Title" | i18n}}

{{'ResearchProject_InfoWidgetTitle' | i18n}}

{{'ThemesWidget_Title' | i18n}}

{{"FocusAreas_Title" | i18n}}

{{'EducationProfile_Title' | i18n}}

{{'EducationProfile_VWO' | i18n}}

{{'EducationProfile_HAVO' | i18n}}

{{'EducationProfile_MBO' | i18n}}

{{'Opleidingen_Title' | i18n}}

{{'Location_Title' | i18n}}

{{'Locations_Title' | i18n}}

{{vm.model[0].Title}}

{{vm.model[0].Street}}
{{vm.model[0].ZipCode}}  {{vm.model[0].City}}

{{'ContactInformation_Title' | i18n}}