Tandheelkundige zorg voor dak- en thuislozen

​Veel dak- en thuislozen hebben klachten aan het gebit. Zij krijgen meestal echter geen tandheelkundige zorg.

{{'ShareCounter_Share_Label' | i18n}}:
{{'ShareCounter_Share_Label' | i18n}}:

​Studenten Mondzorgkunde Eva Weidinger en Debbie Renkema hebben onderzocht welke belemmeringen dak- en thuislozen in Groningen ondervinden in verband met klachten aan hun gebit.

Onderzoeksopzet
Er zijn 120 enquêtes verspreid in de stad Groningen, o.a. via het Leger des Heils en Open Hof.
43 personen hebben de enquête ingevuld. Dit betekent een respons van 35,8%.
De gegevens zijn verwerkt in het programma SPSS.
Er is gebruikgemaakt van een bestaande vragenlijst: de Oral Health Related Quality of Life. Deze vragenlijst is aangevuld met zelfbedachte relevante vragen.

Resultaten
39,5% van de respondenten geeft aan vaak pijn te hebben aan het gebit.
39,6% van de respondenten heeft lastige situaties ondervonden tijdens het dagelijks leven door de problemen aan het gebit.
Meer dan de helft (53%) geeft aan dat hij of zij niet op de hoogte is van de tandheelkundige zorgverlening op de vrijdagmiddag in het UMCG.
Een grote groep dak- en thuislozen zou graag een frequente controlebehandeling willen. Financiën zijn het grootste reden om de tandheelkundige zorg niet op te zoeken.

Behandelprogramma dak- en thuislozen
Binnen het Universitair Medisch Centrum Groningen (UMCG) is een speciaal behandelprogramma voor dak- en thuislozen. Dit programma kent helaas een wachttijd van twee jaar. Weidinger en Renkema stellen voor om een speciaal programma voor tandheelkundige zorg op te zetten, bijvoorbeeld binnen de onderwijskliniek in het UMCG. Op deze manier zijn er weinig kosten verbonden aan de behandeling en voor studenten is het ook erg leerzaam.

Partners

Leger des Heils
Open hof Groningen
A-HUIS
Ommelanderhuis
Verslavingszorg Noord Nederland (VNN)
Universitair Medisch Centrum Groningen (UMCG)

Contact

Eva Weidinger
Alumna Mondzorgkunde
E-mail: eva_weidinger92@hotmail.com

{{'Opbouw_Title' | i18n}}

  • {{item.Title}}
    • {{child.Title}}

  • {{item.Title}}
    • {{child.Title}}

{{'Kernvakken_Title' | i18n}}

  • {{vak.Titel}}

{{'StudieInCijfers_Title' | i18n}}

{{'ShareCounter_Share_Label' | i18n}}:

{{'Contact_Title' | i18n}}

{{'Contact_LabelName' | i18n}} {{vm.name}}
{{'Contact_LabelAddress' | i18n}} {{addressLine}}
{{'Contact_LabelOffice' | i18n}} {{vm.office}}
{{'Contact_LabelAssistant' | i18n}} {{vm.assistantName}} {{vm.assistantName}}
{{'Contact_LabelPhone' | i18n}} {{vm.phone}}
{{'Contact_LabelEmailAddress' | i18n}} {{vm.emailDisplay}}
{{'Contact_LabelWebsite' | i18n}} {{vm.website}}

{{'ThemesWidget_Title' | i18n}}

{{"FocusAreas_Title" | i18n}}

{{'ResearchProject_InfoWidgetTitle' | i18n}}

{{'ThemesWidget_Title' | i18n}}

{{"FocusAreas_Title" | i18n}}

{{'EducationProfile_Title' | i18n}}

{{'EducationProfile_VWO' | i18n}}

{{'EducationProfile_HAVO' | i18n}}

{{'EducationProfile_MBO' | i18n}}

{{'Opleidingen_Title' | i18n}}

{{'Location_Title' | i18n}}

{{'Locations_Title' | i18n}}

{{vm.model[0].Title}}

{{vm.model[0].Street}}
{{vm.model[0].ZipCode}}  {{vm.model[0].City}}

{{'ContactInformation_Title' | i18n}}