Onderwijsvisie 2020

{{'ShareCounter_Share_Label' | i18n}}:
{{'ShareCounter_Share_Label' | i18n}}:

​De Hanzehogeschool Groningen leidt bekwame en betrokken vakmensen op. Het is de plek waar studenten, docent-onderzoekers en bedrijven elkaar tegen komen en van elkaar leren. Onderwijs, onderzoek en beroepspraktijk zijn nauw verweven. Opdrachten uit de beroepspraktijk sluiten aan bij het onderwijs van elke opleiding. Studenten, docent-onderzoekers en werkveldpartners werken gezamenlijk aan oplossingen voor vraagstukken dichtbij en veraf. Leren en werken blijft een leven lang met elkaar verbonden.

Onderwijs verrijkt mens en maatschappij

De Hanzehogeschool Groningen beschouwt het als een bijzondere opdracht om iedereen in de Hanze leergemeenschap vertrouwd te maken met zijn of haar maatschappelijke verantwoordelijkheid. De hogeschool moedigt medewerkers en studenten aan om zichzelf te ontplooien en een waardevolle bijdrage te leveren aan de maatschappij.

Accenten in het onderwijs

Energie en Healthy Ageing zijn de strategische thema's waar de Hanzehogeschool Groningen zich op profileert. Deze grote maatschappelijke vraagstukken zijn ingebed in het onderwijs en onderzoek. Ook ondernemerschap is een kernbegrip dat verankerd ligt in de naam Hanze. Het verwijst naar de aansluiting van het onderwijs met de praktijk en de vitale verbinding met het bedrijfsleven, zowel in de regio als (inter)nationaal.  Daarnaast biedt de hogeschool een veilig en ambitieus leerklimaat, waar mensen elkaar aanmoedigen om het beste uit zichzelf te halen. De hogeschool is koploper in het stimuleren van buitengewoon getalenteerde studenten en medewerkers.

{{'Opbouw_Title' | i18n}}

  • {{item.Title}}
    • {{child.Title}}

  • {{item.Title}}
    • {{child.Title}}

{{'Kernvakken_Title' | i18n}}

  • {{vak.Titel}}

{{'StudieInCijfers_Title' | i18n}}

{{'ShareCounter_Share_Label' | i18n}}:

{{'Contact_Title' | i18n}}

{{'Contact_LabelAddress' | i18n}} {{addressLine}}
{{'Contact_LabelOffice' | i18n}} {{vm.office}}
{{'Contact_LabelAssistant' | i18n}} {{vm.name}} {{vm.name}}
{{'Contact_LabelPhone' | i18n}} {{vm.phone}}
{{'Contact_LabelEmailAddress' | i18n}} {{vm.emailDisplay}}
{{'Contact_LabelWebsite' | i18n}} {{vm.website}}

{{'ThemesWidget_Title' | i18n}}

{{"FocusAreas_Title" | i18n}}

{{'ResearchProject_InfoWidgetTitle' | i18n}}

{{'ThemesWidget_Title' | i18n}}

{{"FocusAreas_Title" | i18n}}

{{'EducationProfile_Title' | i18n}}

{{'EducationProfile_VWO' | i18n}}

{{'EducationProfile_HAVO' | i18n}}

{{'EducationProfile_MBO' | i18n}}

{{'Opleidingen_Title' | i18n}}

{{'Location_Title' | i18n}}

{{'Locations_Title' | i18n}}

{{vm.model[0].Title}}

{{vm.model[0].Street}}
{{vm.model[0].ZipCode}}  {{vm.model[0].City}}

{{'ContactInformation_Title' | i18n}}