Bestuur & Governance

​Het College van Bestuur (CvB) bestuurt en vertegenwoordigt de Hanzehogeschool Groningen en legt verantwoording af aan de Raad van Toezicht.

{{'ShareCounter_Share_Label' | i18n}}:
{{'ShareCounter_Share_Label' | i18n}}:

​​De taken van het CvB zijn vastgelegd in de wet en de statuten van de Stichting Hanzehogeschool Groningen. Daarnaast liggen de taken en bevoegdheden vast in het Bestuursreglement van de Hanzehogeschool.


​​​​​​​​​College va​​n Bestuur
​​

Van links naar rechts:

 • drs. H.J. Pijlman (voorzitter)  
 • drs. L.J.M. Verhofstad (collegelid)​​
 • dr. P. van der Wijk (collegelid)

Bestuurssecretariaat

Ondersteuning College van Bestuur

Persvoorlichting

E-mailadres: pers@org.hanze.nl
Telefoonnummer: 050-5955656

Postadres College van Bestuur

Hanzehogeschool Groningen
Postbus 30030
9700 RM Groningen


Raad van Toezicht 

De Raad van Toezicht ziet toe op een adequate besturing van de Hanzehogeschool. De taken van de Raad van Toezicht zijn vastgelegd in de wet en in de statuten van de Stichting Hanzehogeschool Groningen. De Raad van Toezicht hanteert daarbij zijn eigen Toetsingskader.

Samenstelling Raad van Toezicht

De Raad van Toezicht van de Hanzehogeschool Groningen bestaat uit 7 leden. De leden hebben zitting voor een termijn van 4 jaar en treden af volgens een vastgesteld rooster van aftreden.

 • de heer mr. K.F. Schuiling
 • mevrouw prof. dr. S.G.L. Schruijer
 • de heer drs. A.A. Rietveld
 • de heer drs. R. Bakker
 • mevrouw J.M. Hiddema
 • mevrouw drs. D. Boonstra
 • de heer ir. J.J. Fennema

Klik hier voor meer informatie over de leden van de Raad van Toezicht.

Klik hier voor het schema van aan- en aftreden van de leden van de Raad van Toezicht.

Samenstelling commissies Raad van Toezicht

De Raad van Toezicht heeft 3 commissies ingesteld. Dit zijn de Auditcommissie, de commissie Onderwijs en Onderzoek en de Remuneratiecommissie.

 • Auditcommissie: de heer drs. R. Bakker en de heer ir. J.J. Fennema
 • Commissie Onderwijs en Onderzoek: mevrouw J.M. Hiddema en de heer drs. A.A. Rietveld
 • Remuneratiecommissie: de heer mr. K.F. Schuiling en mevrouw prof.dr. S.G.L. Schruijer​

Postbus Raad van Toezicht

Hanzehogeschool Groningen
t.a.v. Bestuurssecretariaat
Postbus 30030
9700 RM Groningen
E-mail: secretarisrvt@org.hanze.nl


​​​Governance

De Hanzehogeschool Groningen onderschrijft de uitgangspunten van de branchecode Goed Bestuur HBO (2013) en heeft de uitwerking daarvan vastgelegd in verschillende bestuurlijke regelingen. 

Stichting Hanzehogeschool Groningen

Hanzehogeschool Groningen

De branchecode Goed Bestuur HBO​ schrijft o.a. voor dat nevenfuncties en financiële gegevens van de leden van het College van Bestuur openbaar worden gemaakt.


​​ANBI

De Hanzehogeschool Groningen staat geregistreerd als een Algemeen Nut Beogende Instelling. Deze ANBI-status betekent dat alle giften die gedaan worden aan de Stichting Hanzehogeschool Groningen aftrekbaar zijn van het bela​stbaar inkomen. Het fiscaal nummer (RSIN) van de Stichting Hanzehogeschool Groningen is: 801441213. Kijk voor meer informatie op de site van ANBI.

{{'Opbouw_Title' | i18n}}

 • {{item.Title}}
  • {{child.Title}}

 • {{item.Title}}
  • {{child.Title}}

{{'Kernvakken_Title' | i18n}}

 • {{vak.Titel}}

{{'StudieInCijfers_Title' | i18n}}

{{'ShareCounter_Share_Label' | i18n}}:

{{'Contact_Title' | i18n}}

{{'Contact_LabelAddress' | i18n}} {{addressLine}}
{{'Contact_LabelOffice' | i18n}} {{vm.office}}
{{'Contact_LabelAssistant' | i18n}} {{vm.name}} {{vm.name}}
{{'Contact_LabelPhone' | i18n}} {{vm.phone}}
{{'Contact_LabelEmailAddress' | i18n}} {{vm.emailDisplay}}
{{'Contact_LabelWebsite' | i18n}} {{vm.website}}

{{'ThemesWidget_Title' | i18n}}

{{"FocusAreas_Title" | i18n}}

{{'ResearchProject_InfoWidgetTitle' | i18n}}

{{'ThemesWidget_Title' | i18n}}

{{"FocusAreas_Title" | i18n}}

{{'EducationProfile_Title' | i18n}}

{{'EducationProfile_VWO' | i18n}}

{{'EducationProfile_HAVO' | i18n}}

{{'EducationProfile_MBO' | i18n}}

{{'Opleidingen_Title' | i18n}}

{{'Location_Title' | i18n}}

{{'Locations_Title' | i18n}}

{{vm.model[0].Title}}

{{vm.model[0].Street}}
{{vm.model[0].ZipCode}}  {{vm.model[0].City}}

{{'ContactInformation_Title' | i18n}}