Privacyverklaring Hanzehogeschool Groningen

De Hanzehogeschool Groningen respecteert de persoonlijke levenssfeer van haar relaties, die betrokken zijn bij ons onderwijs, onderzoek en de diensten die wij leveren. De Hanzehogeschool verwerkt uitsluitend persoonsgegevens voor zover die noodzakelijk zijn voor de goede vervulling van haar taken als Europese instelling voor hoger onderwijs en onderzoek.

{{'ShareCounter_Share_Label' | i18n}}:
{{'ShareCounter_Share_Label' | i18n}}:

Doel

Je leest in deze privacyverklaring hoe de Hanzehogeschool met je persoonsgegevens om gaat. Bij persoonsgegevens moet je bijvoorbeeld denken aan je naam, geboortedatum, je foto, je adres en andere privé contactgegevens.

Doelgroepen

Deze privacyverklaring is voor de volgende doelgroepen:

 • onze huidige en voormalige aspirant studenten
 • studenten
 • ouders/verzorgers
 • alumni
 • medewerkers
 • sollicitanten
 • externe relaties

Boodschap

Wanneer je op onze site komt, dan is dat privé. Niemand hoeft te weten waar je naar kijkt of naar zoekt. Of erger, dat er iemand met jouw persoonsgegevens vandoor gaat. Daarom doen we er alles aan om jouw privé-gegevens ook echt privé te houden.
Je persoonsgegevens zijn alleen toegankelijk voor medewerkers van de Hanzehogeschool, die dat voor hun functie nodig hebben. Zoals de wet dat ook van ons verlangt.
De Hanzehogeschool is aan te merken als de verantwoordelijke voor het verwerken van de persoonsgegevens van de, aan de Hanzehogeschool verbonden eerder genoemde doelgroepen in de zin van de wet Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG).

De Hanzehogeschool slaat je persoonlijke gegevens op in beveiligde databases. Wij registreren deze gegevens op het moment dat je ze achterlaat op onze website via webformulieren, via Studielink of als je ze achter hebt gelaten tijdens een evenement of bij andere ontmoetingen.
We geven je informatie niet door aan derden voor commerciële doeleinden.
Om je zo goed mogelijk verder te helpen, met bijvoorbeeld studiekeuze, hebben we wel eerst gegevens van je nodig. We leggen dus alleen gegevens van je vast, die je zelf aanlevert. Gegevens die komen vanuit DUO (bijvoorbeeld via Studielink) in relatie tot studeren bij de Hanzehogeschool worden ook bij ons vastgelegd, vanaf het moment dat je je aanmeldt via Studielink.

Persoonsgegevens

De volgende persoonsgegevens en bijzondere persoonsgegevens kunnen door de Hanzehogeschool worden verwerkt:

• algemene persoonsgegevens, zoals naam en contactgegevens
• persoonlijke gegevens zoals IBAN-banknummer, studiegegevens en studievoortgangsgegevens. En in voorkomende gevallen gegevens die noodzakelijk zijn voor een goede begeleiding van de studenten met betrekking tot gezondheid en welzijn
• verzekeringsgegevens van de student, alleen in geval van verblijf van de student in het buitenland
• telefoonnotities, chats, e-mails, social media (persoonlijke) berichten, pasfoto's voor identificatie.
• overige wettelijke verplichte persoonsgegevens zoals bijvoorbeeld: BSN, kopie ID en diploma vooropleiding op basis van specifieke wetgeving (bijvoorbeeld Wet op het hoger onderwijs en Wetenschappelijk onderzoek (WHW), Belastingwet, Wet op de Identificatieplicht en Wet verbetering poortwachter).

Welke specifieke gegevens we vragen en waarom vind je hier.

Doeleinden

In het overzicht onderaan deze pagina vind je meer informatie over de doeleinden waarvoor wij je persoonsgegevens gebruiken.

Wij gebruiken jouw persoonsgegevens uitsluitend voor de hieronder genoemde doeleinden. Mochten wij in uitzonderingssituaties jouw gegevens toch voor een ander doel willen gebruiken, dan zullen we dat alleen doen nadat we daarvoor jouw toestemming hebben gekregen. Je hebt ook het recht die toestemming weer in te trekken.

 

Heb je vragen, opmerkingen of klachten?

 • Voor studiekiezers: bij vragen of opmerkingen over het gebruik van jouw gegevens voor het versturen van studiekeuze-informatie, kun je contact opnemen met Studiekeuzeadvies.
  E-mail: studiekeuzeadvies@org.hanze.nl of via telefoon (050) 595 78 90.
 • Voor onze overige relaties: de Hanzehogeschool stelt jouw vragen en opmerkingen met betrekking tot deze privacyverklaring op prijs. Als je van mening bent dat deze privacyverklaring niet wordt nageleefd of een klacht hebt over het gebruik van je persoonsgegevens door de Hanzehogeschool, dan kun je dit rechtstreeks laten weten aan de Functionaris Gegevensbescherming (FG) via het mailadres: ict-security@org.hanze.nl

Kom je er met ons niet uit, dan kan je ook een klacht indienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens (AP) via de site van de AP.

{{'Opbouw_Title' | i18n}}

 • {{item.Title}}
  • {{child.Title}}

 • {{item.Title}}
  • {{child.Title}}

{{'Kernvakken_Title' | i18n}}

 • {{vak.Titel}}

{{'StudieInCijfers_Title' | i18n}}

{{'ShareCounter_Share_Label' | i18n}}:

{{'Contact_Title' | i18n}}

{{'Contact_LabelName' | i18n}} {{vm.name}}
{{'Contact_LabelAddress' | i18n}} {{addressLine}}
{{'Contact_LabelOffice' | i18n}} {{vm.office}}
{{'Contact_LabelAssistant' | i18n}} {{vm.assistantName}} {{vm.assistantName}}
{{'Contact_LabelPhone' | i18n}} {{vm.phone}}
{{'Contact_LabelEmailAddress' | i18n}} {{vm.emailDisplay}}
{{'Contact_LabelWebsite' | i18n}} {{vm.website}}

{{'ThemesWidget_Title' | i18n}}

{{"FocusAreas_Title" | i18n}}

{{'ResearchProject_InfoWidgetTitle' | i18n}}

{{'ThemesWidget_Title' | i18n}}

{{"FocusAreas_Title" | i18n}}

{{'EducationProfile_Title' | i18n}}

{{'EducationProfile_VWO' | i18n}}

{{'EducationProfile_HAVO' | i18n}}

{{'EducationProfile_MBO' | i18n}}

{{'Opleidingen_Title' | i18n}}

{{'Location_Title' | i18n}}

{{'Locations_Title' | i18n}}

{{vm.model[0].Title}}

{{vm.model[0].Street}}
{{vm.model[0].ZipCode}}  {{vm.model[0].City}}

{{'ContactInformation_Title' | i18n}}