BuildInG, een innovatiecentrum voor aardbevingsbestendig bouwen

​De Hanzehogeschool Groningen gaat op korte termijn in samenwerking met de Economic Board Groningen een innovatiecentrum opzetten voor aardbevingsbestendig en innovatief bouwen. 'BuildInG' staat voor Build In Groningen en gaat ervoor zorgen dat er in Noord-Nederland innovatievere en goedkopere oplossingen worden bedacht voor een veilige en comfortabele woonomgeving.

BuildInG focust zich in het begin op het thema aardbevingsbestendig bouwen. Daarna kan er met de opgebouwde kennis gekeken worden wat de ontwikkelingsmogelijkheden zijn op gebieden als energiezuinige bouw, levensloopbestendig wonen en domotica.

Het is de bedoeling dat het innovatiecentrum een ontmoetingsplaats wordt voor bedrijven, studenten (wo, hbo en mbo), docenten, onderzoekers en bewoners. Deze groepen kunnen hier kennis delen en uitwisselen; daarnaast is er ruimte voor bijscholing, symposia, cursussen en workshops. Ook kunnen bouwinnovaties getest worden en is BuildInG een incubator die start-ups helpt om succesvolle ondernemingen te worden.

Het gebouw voor BuildInG komt waarschijnlijk naast het gebouw van EnTranCe (het Energy Transition Centre) op de ZernikeCampus Groningen te staan, zodat beide centra nauw samen kunnen werken op het gebied van onderzoek, innovatie en shared services.

De Hanzehogeschool Groningen gaat met BuilInG een bijdrage leveren aan de innovatiekracht van het Noorden met de nadruk op de bouwsector. Een gedeelte van de kosten worden gedragen door de hogeschool zelf, daarnaast wordt een bijdrage gevraagd aan de Overheidsdienst Groningen om de basisfaciliteiten (gebouw en testomgeving) te financieren. Ook worden partners gezocht binnen het Noord-Nederlandse bedrijfsleven.

BuildinG wil ook een belangrijke rol spelen om niet-Groningse bedrijven die aardbevingsbestendige en innovatieve producten maken ervan te overtuigen om in het aardbevingsgebied te produceren, zodat de provincie ook profiteert van nieuwe bedrijvigheid en werkgelegenheid.

​Er wordt naar gestreefd om het gebouw op 1 oktober 2016 op te leveren. Dit betekent niet dat BuildInG dan pas van start gaat; de bedoeling is om zo snel mogelijk te starten in een minimalistische vorm – bijvoorbeeld in de vorm van een aantal containers op het terrein. 

{{'ShareCounter_Share_Label' | i18n}}:
{{'LastModified_Dateformat' | i18n}} {{vm.newsItem.ModifiedDate | date:'longDate'}}

{{'AttachmentsWidget_Title' | i18n}}