Gemeente Groningen onderzoekt hoe stad en regio nieuwe voedselketen kunnen vormen

​De Gemeente Groningen wil met het samenwerkingsproject REFRAME een duurzame regionale voedselketen tot stand brengen, waarvan ook bedrijven kunnen profiteren. Onlangs kreeg de gemeente hiervoor toestemming van het Europese subsidiefonds Interreg. De Hanzehogeschool Groningen is vertegenwoordigd in het project door de inzet van lector Duurzaam Coöperatief Ondernemen Willem Foorthuis.

​Aan het project nemen 15 partners uit 4 landen rond het Noordzeegebied deel. Het totale budget bedraagt 5 miljoen euro, waarvan de helft door Europa wordt betaald. De gemeente Groningen werkt in haar aandeel samen met gebiedscoöperatie Westerkwartier.

Lokaal en verantwoord
Het project REFRAME wil onderzoeken hoe we regionaal eten kunnen betrekken in ons dagelijks voedsel. Door voedsel uit de regio te halen, besparen we vervoerskosten en CO2. Met verantwoord geproduceerd en lokaal voedsel, waarbij ook restanten hergebruikt worden zodat geen verspilling ontstaat,  wil de gemeente inspelen op de wens van de consument naar verantwoord eten van goede kwaliteit.

Proefprojecten
De komende 3 jaar zet de gemeente samen met het Westerkwartier een aantal proefprojecten op. Hierin onderzoekt ze om welk voedsel de regio vraagt en wat producenten aanbieden. Vervolgens  wil de gemeente onderzoeken hoe ondernemers zich slim kunnen specialiseren, zodat bestaande bedrijven behouden blijven en nieuwe werkgelegenheid ontstaat.  Ondernemers worden hierbij door het agrarisch onderwijs getraind in nieuwe competenties en vaardigheden. Tot slot onderzoekt REPFRAME hoe Stad en regio een nieuwe voedselketen in de regio kunnen vormen.

Weet wat je eet
De gemeente Groningen ondersteunt regionale  initiatieven die laten zien waar je eten vandaan komt, zoals de Ommelander markt, food-festivals, de ontwikkeling van het Suikerunieterrein, Eetbare Stad en Toentje, de moestuin voor de voedselbank. "Verantwoord en lokaal geproduceerd voedsel draagt bij aan een duurzame wereld. Ik vind het een mooie ontwikkeling dat de voedselbeweging in Groningen zo snel groeit en zich verbreedt.",  aldus wethouder Gijsbertsen.

Lector Duurzaam Coöperatief Ondernemen

Willem Foorthuis is Lector Duurzaam Coöperatief Ondernemen bij het lectoraat Duurzaam Financieel management , onderdeel van het instituut Financieel Economisch Management van de Hanzehogeschool Groningen. Willem Foorthuis is als hoofdarchitect betrokken bij de aanvraag van het Interregprogramma REFRAME. De Hanzehogeschool Groningen zal samen met Terra de komende jaren internationaal en vooral ook regionaal werken aan de realisatie van nieuwe regionale voedselketens.

{{'ShareCounter_Share_Label' | i18n}}:
{{'LastModified_Dateformat' | i18n}} {{vm.newsItem.ModifiedDate | date:'longDate'}}

{{'AttachmentsWidget_Title' | i18n}}