Hanzehogeschool Groningen helpt ondernemers met verduurzaming bedrijfsvoering

​Grote bedrijven die duurzamer willen ondernemen, huren een specialist in op het gebied van maatschappelijk verantwoord ondernemen. Helaas hebben middelgrote en kleine bedrijven (mkb'ers) hiervoor vaak niet het budget. Zeker in Noord-Nederland zijn er meer mkb'ers dan grote bedrijven; er valt winst te behalen door hen te ondersteunen bij dit onderwerp. Het lectoraat Duurzaam Financieel Management van de Hanzehogeschool Groningen heeft een model ontwikkeld om duurzame impact te meten en haakt daarmee aan bij het zogenaamde Koploperproject.

Het lectoraat Duurzaam Financieel Management ontwikkelt een waardenmodel waarmee zowel economische als relevante maatschappelijke kosten en baten inzichtelijk worden gemaakt. Bedrijven worden door het Koploperproject in een traject van één jaar geholpen op een manier die bij mkb'ers past: concreet en praktisch. Vanuit het lectoraat wordt permanent bijgedragen aan het project door de impact van duurzame beslissingen zichtbaar te maken en waar mogelijk door te rekenen. De onderzoekslijn krijgt een plek in het onderwijs van het Instituut voor Financieel Economisch Management. Zo leren jonge financials dat er andere waarden in het leven zijn dan alleen de financiële.

 

In navolging van de Koploperprojecten duurzaam ondernemen in Friesland is begin 2015 in Oost-Groningen een eerste Koploperproject van start gegaan, later gevolgd door Zuidhorn en Midden-Groningen. Het wordt in de komende tijd uitgerold naar de rest van de provincie Groningen. Ook in Drenthe start binnenkort een Koploperproject, waardoor in Noord-Nederland een breed netwerk van duurzame bedrijven ontstaat.
Het Koploperproject is in eerste instantie gericht op midden- en kleinbedrijven. Naast deelnemende gemeenten kunnen ook onderwijsinstellingen, zorgorganisaties en woningcoöperaties meedoen. Zo ontstaan er lerende netwerken waarin de deelnemers kennis en kunde met elkaar ontwikkelen, delen en toepassen. Via het lectoraat Duurzaam Financieel Management maakt de Hanzehogeschool Groningen nu ook deel uit van dit netwerk.
 

 

{{'ShareCounter_Share_Label' | i18n}}:
{{'LastModified_Dateformat' | i18n}} {{vm.newsItem.ModifiedDate | date:'longDate'}}

{{'AttachmentsWidget_Title' | i18n}}