Honoursstudenten onderzoeken de leefkracht bij ouderen

​Een multidisciplinair team van twintig honoursstudenten van de Hanzehogeschool Groningen zoekt naar oplossingen om de leefkracht van ouderen te versterken. Het Hanze Honours College en de Academie voor Gezondheidsstudies hebben samen met Menzis een setting gecreëerd waarin de wensen en ideeën van ouderen het uitgangspunt zijn. Dilemma's die Menzis tegenkwam bij ouderen in de regio Twente werden door studenten van verschillende disciplines getoetst en in bruikbare oplossingen vertaald. Oplossingen die gaan over thema's als het verbinden van generaties, het behoud van eigen identiteit en het hebben van een betekenisvol leven.

Vorige maand zijn de honoursstudenten van verschillende opleidingen uit de Hanzehogeschool op bezoek geweest bij Woonzorg BCM in Stadskanaal voor een 24 uur bij… ervaring. Door met hen en hun  verzorgenden in gesprek te gaan, konden de studenten zich een beeld vormen van de wensen en behoeften van deze ouderen. Ze hebben samen geborreld, koffie gedronken, ontbeten en vooral veel met elkaar gesproken. Op deze manier zijn generaties met elkaar in verbinding gebracht en kregen de ouderen een duidelijke stem in de verbetering van de ouderenzorg. Iets dat van belang wordt geacht door zowel Menzis als de Hanzehogeschool.

 

De honoursstudenten werken nu in kleine groepjes aan een oplossing en betrekken hierin de mening van de ouderen. Deze vraagstukken worden vanuit verschillende kanten benaderd: de (para)medische en psychologische invalshoek, maar ook woon- en buurtzorg, wet- en regelgeving en bedrijfsvoering maken onderdeel uit van de oplossing.

Het bezoek aan Woonzorg BCM in Stadskanaal heeft veel indruk gemaakt op de studenten en helpt hen bij het ontwikkelen van oplossingen die zij op 2 maart tijdens een expert markt willen toetsen. Tijdens deze markt helpen niet alleen ouderen, maar ook deskundigen van de gemeente Groningen, experts van Menzis en docenten en onderzoekers uit de Hanzehogeschool de studenten om een volgende stap te maken met hun product. Eind maart worden de eindproducten beoordeeld door ouderen.

{{'ShareCounter_Share_Label' | i18n}}:
{{'LastModified_Dateformat' | i18n}} {{vm.newsItem.ModifiedDate | date:'longDate'}}

{{'AttachmentsWidget_Title' | i18n}}