Lies Korevaar verkozen tot Lector van het Jaar

​Lies Korevaar, lector Rehabilitatie van de Hanzehogeschool Groningen, is vandaag door het Interstedelijk Studenten Overleg en ScienceGuide verkozen tot Lector van het Jaar 2019. Lies Korevaar doet al twintig jaar onderzoek en maakt zich sterk voor het welzijn van studenten. Lies nam het op tegen Aminata Caïro, lector Inclusive Education aan De Haagse Hogeschool en Janine Stubbe, lector Performing Arts Medicine aan Codarts.

Lector Lies Korevaar

'Nooit over… maar altijd samen met…' Het is een zin die Lies Korevaar, lector Rehabilitatie aan de Hanzehogeschool Groningen binnen de Academie voor Sociale Studies, regelmatig uitspreekt. Kenmerkend voor de man die altijd samen met de student uitgaat van de vraag van de student. Korevaar studeerde af als psycholoog aan de Universiteit van Amsterdam. In 2003 werd Lies Korevaar lector Rehabilitatie aan de Hanzehogeschool. Hij promoveerde in 2005 op het thema Begeleid Leren aan de Rijksuniversiteit Groningen.

Rob Verhofstad, lid van het College van Bestuur: 'We zijn ontzettend trots dat Lies verkozen is tot Lector van het Jaar. Hij ontwikkelde in de afgelopen jaren tal van tools en cursussen om studenten te steunen. Wat hij ontwikkelde, is meteen toepasbaar in de praktijk en daarmee levert hij een wezenlijke bijdrage aan de maatschappij'.

Michèle Garnier, dean Academie voor Sociale Studies: 'het lectoraat van Lies neemt een niet weg te denken centrale positie in voor de kernfunctie waar wij voor zijn: het opleiden van sociale professionals en toegepast psychologen. Het lectoraat maakt het mogelijk om veel studenten binnen boord te houden.

Studentenwelzijn
Bijna 40 duizend studenten in Nederland hebben een psychische aandoening. Daarvan geeft meer dan de helft aan dat ze ernstig worden belemmerd tijdens de studie. Ze studeren meer uren, maar halen lagere cijfers en minder studiepunten. Het is geen eenvoudige opdracht om al die verschillende studenten een opleiding te bieden die bij hem of haar past.

Een belangrijke rol in het hbo op dit punt is weggelegd voor lectoren. Zij ontwikkelen nieuwe kennis, halen het de hogeschool binnen en laten die kennis een weg in het onderwijs vinden. Het is de kennis die jonge mensen nodig hebben als ze straks op een snel bewegende arbeidsmarkt aan de slag gaan. Reden genoeg dus voor het Interstedelijk Studenten Overleg en ScienceGuide om het thema 'Studentenwelzijn' centraal te stellen bij de verkiezing van de Lector van het Jaar.

Voorbeelden

Hieronder enkele voorbeelden die laten zien waarom Lies Lector van het Jaar is geworden.

  • Studiekeuze - Veel scholieren hebben moeite met het kiezen van een geschikte studierichting. Het lectoraat van Korevaar biedt een handvat door studiekeuzecursussen voor bijvoorbeeld leerlingen met autisme. Na het volgen van de cursus slaagt 62 procent erin een weloverwogen keuze te maken.
  • Vertel ik het wel of niet?  - Een veel voorkomend dilemma van jongeren is 'geef ik wel of geen openheid over mijn psychische problemen'. Voor hulpverleners is dat ook lastig om mee om te gaan. Het lectoraat Rehabilitatie ontwikkelde hiervoor het Openheid-instrument 'Vertel ik het wel of vertel ik het niet?'.
  • Met Onderlinge Steun Studeren - Veel studenten denken dat ze de enigen zijn met studieproblemen. Het lectoraat biedt al sinds 2007 een MOSS-groep aan, Met Onderlinge Steun Studeren. Doel is studie-ondersteuning door ervaringen uit te wisselen, een luisterend oor te bieden en tips te geven.
  • Aandachtfunctionarissen en Permanente Adviescommissie- Sinds 2012 kent de Hanzehogeschool aandachtsfunctionarissen 'Studeren met een functiebeperking'. De Aandachtsfunctionaris wordt geschoold door het lectoraat in de begeleiding van Hanze-studenten met een functiebeperking.
    En er is een Permante Adviescommissie (PAC) die bestaat uit zes studenten met een functiebeperking, vijf docenten en Lies Korevaar. Doel van de commissie is het onderwijs studeerbaar maken voor iedereen die aan de toelatingsvoorwaarden voldoet, ook voor studenten met een functiebeperking.
  • Verbeteren cognitieve vaardigheden - het lectoraat heeft methodes en trainingen ontwikkeld gericht op de groep studenten die vanwege cognitieve problemen kampen met psychische problemen. Mindset is één van die methodes. Het is een interactief programma waarbij het principe van leren door te doen en te herhalen wordt toegepast.

{{'ShareCounter_Share_Label' | i18n}}:
{{'LastModified_Dateformat' | i18n}} {{vm.newsItem.ModifiedDate | date:'longDate'}}

{{'AttachmentsWidget_Title' | i18n}}