Logopediestudenten brengen Taalontwikkelingsstoornis onder de aandacht

​Kentalis, Pento en de opleiding Logopedie van de Hanzehogeschool Groningen slaan de handen ineen om extra aandacht te vragen voor de – te vaak nog- onzichtbare taalontwikkelingsstoornis (TOS). Zo'n 70 studenten Logopedie bezoeken in februari en maart alle basisscholen in Groningen plus een deel van de kinderopvangsector met een TOS-tas onder het mom 'Als taal geen feestje is'.

Vijf procent van de kinderen heeft TOS

In een klas of groep van twintig kinderen, heeft – statistisch gezien – één kind TOS. Bij kinderen met TOS wordt taal in de hersenen minder goed verwerkt. Een kind met TOS heeft grote moeite met praten of het begrijpen van taal. De taal- en spraakontwikkeling verloopt hierdoor anders dan bij leeftijdsgenoten. Vroegtijdig de juiste hulp bieden kan grote ontwikkelproblemen en frustraties op latere leeftijd voorkomen. Met extra hulp kunnen kinderen met TOS vaak goed meekomen, bijvoorbeeld door behandeling bij een logopedist. Soms is vroegbehandeling nodig.

De TOS-tas helpt

Juist in de eerste schooljaren is de ontwikkeling van de spraak en taal van een kind erg belangrijk. Daarom moet TOS zo vroeg mogelijk gesignaleerd worden zodat de achterstand nog kan worden ingehaald. Met de TOS-tas wordt de kans vergroot om de onzichtbare TOS te herkennen. De studenten Logopedie helpen mee door deze tas persoonlijk aan te bieden bij scholen en de kinderopvang in Groningen. In de tas zit een voorleesboek over TOS, een praatplaat met taalvragen en een set van hulpmiddelen waarmee men signalen kan herkennen. Want naast het consultatiebureau spelen leerkrachten en pedagogisch medewerkers een belangrijke rol bij het signaleren van taal- en/of spraakproblemen bij kinderen.

Logopedie

Tijdens de opleiding Logopedie werken studenten met problemen die mensen kunnen hebben op het gebied van stem, slikken, spraak, taal, ademhaling en gehoor. En dat varieert dan van een kind met een taalontwikkelingsstoornis of iemand die een beroerte heeft gehad en daardoor een spraakprobleem heeft. Om daarvoor een oplossing te vinden, leren de studenten om testen uit te voeren en te interpreteren, therapie te geven en gesprekken te voeren.

{{'ShareCounter_Share_Label' | i18n}}:
{{'LastModified_Dateformat' | i18n}} {{vm.newsItem.ModifiedDate | date:'longDate'}}

{{'AttachmentsWidget_Title' | i18n}}