Meer master-, deeltijd-, Ad- en internationale studenten

​Het aantal studenten dat in september 2021 een master-, Associate degree (Ad), deeltijd of internationale opleiding aan de Hanzehogeschool is gestart is toegenomen. Het aantal bachelorstudenten is daarentegen gedaald. Het totale aantal eerstejaarsstudenten is afgenomen ten opzichte van vorig jaar en gestegen ten opzichte van 2019. Op dit moment staan er 31.339 studenten ingeschreven bij de Hanzehogeschool, vorig jaar waren dat 31.305 studenten.

Meer master, Ad, deeltijd en internationale studenten

De master- (+18,8%), Associate degree- (+20,5%), internationale (+12,5%) en de deeltijd/duaalopleidingen (+32%) hebben dit jaar een stijgende instroom van studenten. Vooral de masteropleidingen in de sector techniek zien het aantal studenten flink toenemen. Zo groeit de master Smart Systems Engineering van 14 naar 43 studenten, een groei van ruim 180%. Bij de deeltijdopleidingen in de sector zorg is het aantal studenten toegenomen met 68%, van 144 naar 242 studenten. 
Ook zijn er dit jaar meer internationale studenten bij de Hanzehogeschool komen studeren, 930 ten opzichte van 827 vorig jaar.

Meer eerstejaarsstudenten dan in 2019

Het totale aantal studenten dat dit studiejaar bij de Hanzehogeschool is gestart is gedaald van 7992 vorig jaar naar 7684 dit jaar. In 2019 verwelkomde de Hanzehogeschool 7542 studenten. De daling van het totale aantal studenten dit studiejaar houdt vooral verband met de terugloop in instroom bij de voltijd bacheloropleidingen met 6%. De instroom van deze voltijd bacheloropleidingen zit weer op het niveau van 2019, toen 6420, in 2021 zijn dat 6407 studenten. 
In z'n geheel hebben de voltijd bacheloropleidingen in de technieksector te maken met een daling van 11%.  

Daling techniek-, PABO en deel zorgopleidingen

Waar het aantal studenten bij de voltijdopleidingen in de sector zorg vorig jaar fors toenam, neemt dat dit jaar weer af en komt weer op het niveau van 2019. Dit geldt ook voor de PABO opleidingen.
De voltijdtechniekopleidingen hebben te maken met een terugloop van ruim 8% in de studenteninstroom. Chemische Technologie en Werktuigbouwkunde zijn de enige opleidingen waar dit jaar sprake is van enige groei. 

Bij de opleiding Verpleegkunde is de numerus fixus behaald, mede door studenten die een interne switch hebben gemaakt en die dus niet van buiten de Hanzehogeschool komen. Het aantal deeltijd studenten Verpleegkunde is toegenomen, van 100 vorig jaar naar 166 dit jaar.

Zes nieuwe opleidingen

In september zijn bij de Hanzehogeschool zeven nieuwe opleidingen gestart: Associate degree (Ad) Sport, Ad Bedrijfskunde, Ad Mechatronica in de Smart Industry, bachelor Ergotherapie, bachelor Creative Media and Game Technologies en de deeltijd masteropleiding Interdisciplinary Business Professional. 

In totaal volgen per 1 oktober 2021 31.339 studenten onderwijs aan de Hanzehogeschool Groningen.


Foto: Harmen van der Vaart

{{'ShareCounter_Share_Label' | i18n}}:
{{'LastModified_Dateformat' | i18n}} {{vm.newsItem.ModifiedDate | date:'longDate'}}

{{'AttachmentsWidget_Title' | i18n}}