Nederland loopt voorop met honours onderwijs in Europa

Lector Marca Wolfensberger heeft zojuist het boek 'Talent Development in European Higher Education' gepubliceerd.
​​Nederland loopt voorop op het gebied van talentontwikkeling in het Europese hoger onderwijs. Ook in andere Europese landen is het klimaat rond excellentie de afgelopen vijftien jaar positiever geworden. Toch is het aantal instellingen met honoursprogramma’s buiten Nederland nog beperkt. Om talentontwikkeling verder te stimuleren, moeten pioniers ruimte krijgen voor experimentele vormen van onderwijs. Dat zijn de belangrijkste conclusies in het boek ‘Talent Development in European Higher Education: Honors Programs in the Benelux, Nordic and German-Speaking Countries.' Dit boek biedt het allereerste overzicht van speciale voorzieningen voor talentvolle studenten op 303 instellingen voor hoger onderwijs (ho) in elf Europese landen. Auteur is Dr. Marca Wolfensberger van de Hanzehogeschool Groningen.

Honoursprogramma’s
Speciale programma’s voor talentvolle studenten (in Nederland meestal honoursprogramma’s genoemd) werden aangetroffen op 72 ho-instellingen in zes landen. Ruim de helft daarvan (39) bevindt zich in Nederland. In Duitsland is ongeveer een kwart van de instellingen met honoursonderwijs (17) te vinden. De rest bevindt zich aan Belgische (4), Deense (6), Finse (3) en Oostenrijkse (3) ho-instellingen. In Zweden, Noorwegen, IJsland, Luxemburg en Zwitserland werden geen programma’s gevonden.

Klimaat rond excellentie
In het boek is ook per land het ‘klimaat’ rond excellentie in het onderwijs in kaart gebracht. Sinds het begin van deze eeuw is talentontwikkeling in veel landen hoger op de agenda gekomen. Maar vaak ligt de nadruk op programma’s voor kinderen in het basis- en voortgezet onderwijs. In het hoger onderwijs is er weinig structurele steun voor talentontwikkeling. Tot nu toe is Nederland het enige land waar ho-instellingen met honoursprogramma’s in een organisatie verenigd zijn (het Siriusprogramma). Alle Nederlandse universiteiten en alle grote hogescholen hebben wel een vorm van honoursonderwijs. In andere landen is het aanbod veel geringer en meer versnipperd. Toch zijn er ook mooie voorbeelden van programma’s te vinden en zijn er veel tekenen dat in de komende jaren meer programma’s zullen starten.

Open access
‘Dit boek biedt een enorme hoeveelheid praktische informatie over bestaande programma’s, netwerken, sleutelpersonen en literatuur’, vertelt Marca Wolfensberger. ‘Wij hopen uitwisseling van kennis en ideeën te stimuleren. Docenten en beleidsmakers kunnen inspirerende voorbeelden vinden en studenten kunnen zich informeren over de mogelijkheden om in het buitenland honoursonderwijs te volgen.’ Wolfensberger wil het onderzoeksproject graag uitbreiden: ‘Het is heel waardevol om nu zoveel informatie over deze elf landen ontsloten te hebben, maar er gebeurt nog veel meer in Europa en de rest van de wereld.’ 
Hanzehogeschool Groningen en het Sirius programma hebben samen de publicatie van het boek in open access bij Springer mogelijk gemaakt. Het boek is hier gratis te downloaden.

Over de auteur
Dr. Marca V.C. Wolfensberger is lector Excellentie in Hoger Onderwijs en Samenleving bij de Hanzehogeschool Groningen en tevens coördinator van het honoursprogramma aan de Faculteit Geowetenschappen van de Universiteit Utrecht. Eind 2013 werd ze als eerste Europeaan benoemd tot ‘fellow’ van het National Collegiate Honors Council (NCHC), de Amerikaanse organisatie van honoursprogramma’s. Voor dit onderzoeksproject werd ze ondersteund met een subsidie vanuit het Siriusprogramma.​
{{'ShareCounter_Share_Label' | i18n}}:
{{'LastModified_Dateformat' | i18n}} {{vm.newsItem.ModifiedDate | date:'longDate'}}

{{'AttachmentsWidget_Title' | i18n}}