Nieuwe lector Hanzehogeschool richt zich op kwetsbare ouderen

Op woensdag 12 februari wordt dr. Hans Drenth door het College van Bestuur van de Hanzehogeschool Groningen officieel geïnstalleerd als lector ‘Kortdurende Zorg en Interprofessionele Samenwerking bij Kwetsbare Ouderen.’ Kortdurende zorg en samenwerking zijn ook belangrijke onderwerpen in de dagelijkse praktijk van ZuidOostZorg, waar Hans Drenth, naast zijn leeropdracht binnen het lectoraat, als geriatrie fysiotherapeut en coördinator wetenschap & onderzoek werkzaam is.

Het onderzoek

Kortdurende Zorg en Interprofessionele Samenwerking bij Kwetsbare Ouderen betreft een bijzondere leeropdracht, vormgegeven vanuit ZuidOostZorg. De leeropdracht richt zich op kortdurende zorg en samenwerking, twee belangrijke onderwerpen in de dagelijkse praktijk van ZuidOostZorg. Met het aanstellen van Hans Drenth als lector worden de krachten van de Hanzehogeschool Groningen en ZuidOostZorg op het gebied van ouderenzorg gebundeld. Dat is nodig om de uitdagingen in de sterk veranderende verpleeghuiszorg aan te gaan: het aantal kwetsbare ouderen neemt toe, maar ook de druk op de arbeidsmarkt wordt steeds groter. Het onderzoek richt zich daarom op de juiste zorg en behandeling voor de kwetsbare oudere.

​De lector

Hans Drenth promoveerde in 2018 op onderzoek naar de rol van beschadigde eiwitten (AGE's) bij veroudering en motoriek. Daarmee verkreeg hij een double degree: hij is zowel aan de Rijksuniversiteit Groningen als aan de Vrije Universiteit Brussel gepromoveerd.

Bekijk hieronder een kort filmpje over de lector Hans Drenth:

 

Langer thuis wonen

Binnen de leeropdracht krijgen een aantal onderwerpen speciale aandacht. Bijvoorbeeld het ondersteunen van de doelgroep in gezond ouder worden, langer/beter thuis kunnen blijven wonen en minder snel aanspraak maken op professionele zorg en ondersteuning. Expertise vanuit het verpleeghuis en/of kortdurende opname moet hierbij een centrale rol gaan spelen. 

In het onderzoek wordt nauw samengewerkt met het Lectoraat Healthy Ageing, Allied Healhcare and Nursing en de academies Gezondheidsstudies en Verpleegkunde van de Hanzehogeschool. Uiteraard worden de resultaten van het onderzoek verwerkt in het onderwijs voor de professionele ontwikkeling van verpleegkundigen/verzorgenden, de (para) medische dienst en de interprofessionele samenwerking. Een voorbeeld is het opzetten van een interprofessionele leergemeenschap. Hier komen studenten van verschillende opleidingen (mbo, hbo, wo) bij elkaar om samen met zorgprofessionals en ouderen praktijkonderzoek te doen naar sociale en technologische (zorg)oplossingen die de ouderen ondersteunen.

{{'ShareCounter_Share_Label' | i18n}}:
{{'LastModified_Dateformat' | i18n}} {{vm.newsItem.ModifiedDate | date:'longDate'}}

{{'AttachmentsWidget_Title' | i18n}}