Pilot sneltestlocatie op de Zernike Campus

​Om te onderzoeken hoe op termijn meer fysiek onderwijs mogelijk is  in coronatijd starten de Rijksuniversiteit Groningen (RUG),  Hanzehogeschool Groningen en Noorderpoort samen met het Universitair Medisch Centrum Groningen (UMCG) en de GGD vanaf maandag 18 januari een pilot met een sneltestlocatie op de Zernike Campus. Het ministerie van OCW heeft drie steden aangewezen die zo’n pilot gaan doen en Groningen is daar één van. Studenten die zich hebben ingeschreven voor een fysiek tentamen, worden uitgenodigd om zich voorafgaand aan het tentamen te laten testen. 

Plan ministerie OCW

Deze pilot valt binnen het plan van het Ministerie van OCW om stap voor stap te onderzoeken hoe op termijn meer fysiek onderwijs mogelijk kan worden gemaakt en wat daarbij de toegevoegde waarde kan zijn van sneltesten. De RUG, Hanzehogeschool en Noorderpoort zijn de eerste instellingen waar deze sneltestpilot van start gaat. De focus ligt eerst op het testen voorafgaand aan fysieke tentamens, om op basis van deze ervaring te kijken waar sneltesten nog meer ingezet kunnen worden.

Uitnodiging

Voor de pilot is beperkte capaciteit beschikbaar. Daarom wordt een aantal studenten geselecteerd die een fysiek tentamen op de Zernike Campus hebben. Zij ontvangen een uitnodiging via de mail met de vraag om, voorafgaand aan het tentamen, een sneltest te doen bij de sneltestlocatie. Binnen drie uur ontvangen zij de uitslag van de test. Een negatieve test is 24 uur geldig.

Uitslag sneltest

Bij een positieve uitslag wordt de betreffende student gebeld door de GGD en volgt de student het reguliere GGD proces. Voor deze studenten geldt het herkansingsproces zoals dat per instelling tijdens de coronaperiode is georganiseerd. In bepaalde gevallen is een online tentamen mogelijk. Studenten kunnen hierover contact opnemen met hun opleiding.

Met een negatieve test kan de student gewoon deelnemen aan het tentamen. Wel blijven de coronamaatregelen, zoals 1,5 meter afstand houden, gelden voor alle studenten, ook als zij negatief getest zijn.

De RUG en de Hanzehogeschool vragen hun studenten om deel te nemen aan de pilot.  Op termijn kan dit helpen tentamens en fysiek onderwijs verder te openen zodra de situatie dit toelaat.

Effect op veiligheid

Op basis van deze pilot kijken de instellingen samen met de Aletta Jacobs School of Public Health welk effect de sneltesten hebben op de veiligheid tijdens tentamens en de verspreiding van het coronavirus. Daarna wordt gekeken naar gedrag, juridische, technische en logistieke elementen en of en hoe een dergelijke sneltestlocatie bijvoorbeeld ook voor praktijklessen kan worden ingezet. 
Het Noorderpoort levert studenten die opgeleid worden tot doktersassistenten en administratieve dienstverlening voor de pilot.

Drie proeflocaties

Het Ministerie van Onderwijs, Cultuur en Onderwijs heeft drie onderwijssteden aangewezen die starten met een pilot sneltestlocatie om te kijken hoe het fysieke onderwijs op een veilige manier kan worden opgeschaald. Naast Groningen kijken ook Amsterdam en Delft naar de mogelijkheden voor sneltestlocaties. Aan de pilots doen universiteiten, hogescholen en ROC's mee.


{{'ShareCounter_Share_Label' | i18n}}:
{{'LastModified_Dateformat' | i18n}} {{vm.newsItem.ModifiedDate | date:'longDate'}}

{{'AttachmentsWidget_Title' | i18n}}