Resultaten watermetingen door studenten Kenniscentrum NoorderRuimte

​Groningen, 12 september 2016 – Studenten onderzochten deze week, tijdens de introductie bij het Kenniscentrum NoorderRuimte van de Hanzehogeschool Groningen, de waterkwaliteit in de stad Groningen. Hoe gezond is het water in de stad? Op 20 locaties werden metingen verricht, waarbij de waterkwaliteit werd gemeten met behulp van een app en een onderwaterdrone. Resultaat: de waterkwaliteit in de vijvers in Groningen werd in het algemeen redelijk tot goed beoordeeld.

Het resultaat van de metingen is hier te zien.

Opvallende resultaten en interessante inzichten waren:

  • Bij een aantal vijvers werd een slechtere waterkwaliteit verwacht, omdat deze omringd is door bomen (bladval) in de omgeving of doordat eenden en ganzen (poepen) gebruik maken van het water.. Er is echter geen verschil gebleken in de waterkwaliteit van 'geïsoleerde vijvers' en vijvers die via een duikersysteem met andere vijvers verbonden zijn, met name als men kijkt naar de aanwezigheid van nutriënten zoals Fosfaat. Bij een hoog fosfaat gehalte is de kans groter dat er algen groeien in het water en eventueel ziekten als blauwalg voorkomen.
  • Het meten van één punt en op één tijdstip in het water is vaak niet representatief voor de waterkwaliteit van een gehele vijver. Een 3D-scan met de drone, die elke 5 seconde nauwkeurige metingen doet, laat zien dat er grote variatie zit in de metingen, zowel in de diepte als aan het wateroppervlak. Dit geeft een veel gedetailleerder en nauwkeuriger beeld, dan een enkele meting.
  • Er komt een nader onderzoek in samenwerking met waterschappen en gemeenten, om te kijken welke omstandigheden de slechte waterkwaliteit op enkele plekken in vijvers veroorzaken. Vervolgens worden oplossingen gezocht om de waterkwaliteit te verbeteren.

De pilot is met succes afgerond en wordt voortgezet door andere gemeenten in Nederland en in het buitenland (o.a. Azië), waar vrijwel geen inzicht is in de waterkwaliteit en slechts beperkte middelen beschikbaar zijn om dit inzicht te verkrijgen.

{{'ShareCounter_Share_Label' | i18n}}:
{{'LastModified_Dateformat' | i18n}} {{vm.newsItem.ModifiedDate | date:'longDate'}}

{{'AttachmentsWidget_Title' | i18n}}