Beleid Online Surveillance

{{'ShareCounter_Share_Label' | i18n}}:
{{'ShareCounter_Share_Label' | i18n}}:

Online surveilleren wordt ook wel online proctoring genoemd. Er zijn echter ook al verschillende opleidingen die onder proctoring alleen het gebruik van opnames verstaan en soms zelfs alleen het gebruik van diensten en software van externe partners (zo werkt de HG op dit moment op pilot-schaal met partner ProctorExam). Om die reden spreken we over online surveillance. Daarin onderscheiden we in het voorgenomen beleid drie soorten:

 1. surveillance met diensten en software van externen zoals ProctorExam.
 2. surveillance (in eigen beheer) waarbij ook opnames gemaakt worden van de student of zijn/haar beeldscherm.
 3. surveillance (in eigen beheer) waarbij er alleen live meegekeken wordt met de student.

Gebruik het overwegingskader online proctoring en online surveillance Hanzehogeschool in coronatijd om een bewuste keuze te maken voor het al dan niet toepassen van online surveillance. Alternatieve toetsvormen en alternatieve fraude beperkende maatregelen hebben de voorkeur boven het live online surveilleren, vanwege privacygevoeligheid en de relatief grote kans op niet controleerbare storingen.

Kiest een opleiding toch voor online surveilleren, dan geldt het onderstaande beleid voor online surveillance dat is vastgesteld door het CvB.


Surveillance met behulp van externe aanbieders van diensten en software

Hiervoor gelden de volgende beleidsuitspraken:

 • Deze vorm van surveilleren blijft, zoals al het geval was, beschikbaar voor kleine groepen of individuen onder bijzondere omstandigheden, zoals topsport, externe stage of werkzaamheden.
 • Voor deze vorm van surveilleren moet de student expliciet en geheel vrijwillig toestemming geven.
 • Grootschalige inzet doen we niet.


Surveillance (in eigen beheer) met opnames

Hiervoor gelden de volgende beleidsuitspraken:

 • We maken niet langer opnames tijdens het surveilleren van online toetsen (in eigen beheer).
 • Ook de student wordt niet gevraagd opnames te maken.


Surveillance (in eigen beheer) zonder opnames

Hiervoor gelden de volgende beleidsuitspraken:

 • Live meekijken tijdens een online toets mag.
 • Over het meekijken worden de studenten vooraf goed geïnformeerd en geïnstrueerd. Informeren moet zowel vooraf via de informatie die de opleiding de student aanreikt over de toets als op het voorblad van de toets, middels de volgende zin: 
  "Tijdens deze toets zal gesurveilleerd worden middels de webcam [en/of telefoon naargelang de situatie]. Er zal daarbij alleen geobserveerd worden om fraude te voorkomen. Beelden worden niet gedeeld, opgenomen of bewaard."
 • Een onregelmatigheid of technische storing is geen bewijs van fraude. Er kan hoogstens worden overgegaan tot het ongeldig verklaren van de toets.

Voor de laatste vorm (surveillance in eigen beheer zonder opnames) gelden de volgende adviezen:

 • Neem voor advies over het juist toepassen van de AVG bij online surveilleren contact op met Gert Douma (functionaris informatiebeveiliging en privacy).
 • Neem voor vragen over toetsen met online surveillance contact op met het Toetscentrum.
 • Beperk het aantal afnames vanwege problemen met de schaalbaarheid als gevolg van het relatief grote aantal storingsmogelijkheden in de keten.
 • Wees je als opleiding ervan bewust dat kiezen voor live meekijken leidt tot technische problemen in de verbinding bij ongeveer 5%-8% (op basis van ervaringen tot nu toe) van de studenten, waarvan niet gezegd kan worden dat er sprake is van fraude. Het vervolgens ongeldig verklaren van de betreffende toetsen van studenten heeft consequenties voor studievoortgang en werkdruk. De student heeft dan recht op een extra kans. Niet handhaven op de opgetreden storingen zorgt op termijn juist mogelijk voor nepstoringen bij studenten die wel willen frauderen.

{{'Opbouw_Title' | i18n}}

 • {{item.Title}}
  • {{child.Title}}

 • {{item.Title}}
  • {{child.Title}}

{{'Kernvakken_Title' | i18n}}

 • {{vak.Titel}}

{{'StudieInCijfers_Title' | i18n}}

{{'ShareCounter_Share_Label' | i18n}}:

{{'Contact_Title' | i18n}}

{{'Contact_LabelName' | i18n}} {{vm.name}}
{{'Contact_LabelAddress' | i18n}} {{addressLine}}
{{'Contact_LabelOffice' | i18n}} {{vm.office}}
{{'Contact_LabelAssistant' | i18n}} {{vm.assistantName}} {{vm.assistantName}}
{{'Contact_LabelPhone' | i18n}} {{vm.phone}}
{{'Contact_LabelEmailAddress' | i18n}} {{vm.emailDisplay}}
{{'Contact_LabelWebsite' | i18n}} {{vm.website}}

{{'ThemesWidget_Title' | i18n}}

{{"FocusAreas_Title" | i18n}}

{{'ResearchProject_InfoWidgetTitle' | i18n}}

{{'ThemesWidget_Title' | i18n}}

{{"FocusAreas_Title" | i18n}}

{{'EducationProfile_Title' | i18n}}

{{'EducationProfile_VWO' | i18n}}

{{'EducationProfile_HAVO' | i18n}}

{{'EducationProfile_MBO' | i18n}}

{{'Opleidingen_Title' | i18n}}

{{'Location_Title' | i18n}}

{{'Locations_Title' | i18n}}

{{vm.model[0].Title}}

{{vm.model[0].Street}}
{{vm.model[0].ZipCode}}  {{vm.model[0].City}}

{{'ContactInformation_Title' | i18n}}