Duurzaam gebruik gebouwen voor onderwijs

{{'ShareCounter_Share_Label' | i18n}}:
{{'ShareCounter_Share_Label' | i18n}}:

Strategisch huisvestingsplan:

"De Hanzehogeschool ziet duurzaamheid voor haar vastgoed als een noodzakelijke en vanzelfsprekende component. Zo is het bijvoorbeeld de bedoeling om gebouwen dankzij hun flexibiliteit en kwaliteit langer en intensiever te kunnen gebruiken. Naast duurzaam bouwen wil de Hanzehogeschool ook investeren in gezonde leer- en werkomgevingen. Gezondheid in de zin van ARBO en Veiligheid maar ook in voeding en bewegen.
De omgeving is in allerlei opzichten beweegvriendelijk gemaakt.

Gevolgen voor de huisvesting

​Wat
De huisvesting is een voorbeeld van duurzame ontwikkeling en maatschappelijke betrokkenheid.

Waarom
Huisvesting biedt veel mogelijkheden om deze HG-waarden te operationaliseren en zichtbaar te maken. De omgeving als 'Third Teacher' kan op dit gebied leerdoelen ondersteunen. Met als resultaat goed opgeleide professionals, die duurzaamheid in de genen hebben.

Hoe

 • Versterken toekomstbestendig vastgoed, ad hoc oplossingen voorkomen. Het duurzaamheidseffect hiervan is groot.
 • Beleid gericht op huisvesting die voldoet aan hoge duurzaamheidstandaarden.
 • Nastreven van een hoge benuttinggraad van gebouwen.
 • Duurzame huisvesting als voorbeeld en proeftuin.
 • Duurzaamheidbeleid ontwikkelen vanuit een integrale visie (inclusief gezondheid).

Concreet

 • BREEAM (duurzaamheidclassificatie) meenemen in gebouwregistratie.
 • Nieuwbouw (Energy Academy) zien als kans voor onderzoek naar innovaties.
 • Stimuleren van gezonde leefstijl, dit bevordert ook studie- en werkresultaten. Bijvoorbeeld door voorzieningen op de Campus die bewegen stimuleren."

Voor meer informatie raadpleeg het Strategisch Huisvestingsplan.

Warmte terug winning ( WTW) in Prins Claus Conservatorium
In het Prins Claus conservatorium (PCC) is een geheel nieuwe Warmte Terugwin installatie (WTW) geplaatst. De "oude" installatie was aan vervanging toe, en een meer duurzame oplossing lag daarmee voor de hand.
WTW is een algemeen principe waarbij de warmte van afgevoerde lucht, water (of eventueel een ander medium) wordt overgedragen aan verse, nog niet opgewarmde lucht of water.

Daarnaast is tevens een vochtterugwinningsinstallatie in gebruik genomen. De grote zaal van het Prins Claus Conservatorium, de Andrea Elkenbrachzaal, wordt nu geregeld op basis van CO2 sturing, waardoor het gebruik zo minimaal mogelijk wordt, maar nog wel altijd genoeg. In een kwetsbare omgeving als het PCC is voldoende vocht van groot belang, i.v.m. het gebruik van instrumenten. Door in te zetten op "altijd voldoende, maar niet teveel" zetten we tevens in op duurzaamheid.

LED verlichting ?
Hoewel in diverse media en door leveranciers geopperd wordt dat LED-verlichting in bijna alle situaties toepasbaar is, zijn we binnen het Facilitair Bedrijf van de Hanzehogeschool van mening dat LED verlichting voor bijvoorbeeld kantoorsituaties nog niet altijd de juiste oplossing is. De kwaliteit van het licht is niet altijd voldoende: met name de kleurkwaliteit is te beperkt., daarnaast ins ook de lichtopbrengst lang niet altijd voldoende, een zorg dus vanuit Arbo perspectief.
De potentiële energiewinst die te behalen valt, als op termijn wordt overgestapt op LED, is groot.
juist daarom is het belangrijk om ze niet op de markt te brengen en te gebruiken als ze daar nog niet voldoende ontwikkeld voor zijn.

Wel worden LED lampen toegepast in situaties die daartoe bij uitstek geschikt voor zijn: omstandigheden waardoor het lastig is om de verlichting te vervangen bijvoorbeeld. LED lampen gaan, mits van goede kwaliteit, veel langer mee dan conventionele verlichting. Zo past de HG LED verlichting toe in fietsenstallingen, en in de belettering van gebouwen. Ook reguliere buitenverlichting wordt op deze manier uitgerust.

Meer duurzaam verlichten
De HG past op grote schaal verlichting toe die wordt ingeschakeld door middel van bewegingssensoren, dit gebeurt o.a. in de Marie Kamphuisborg.
En: oude armaturen worden stelselmatig vervangen door nieuwe, energiezuinige armaturen.

{{'Opbouw_Title' | i18n}}

 • {{item.Title}}
  • {{child.Title}}

 • {{item.Title}}
  • {{child.Title}}

{{'Kernvakken_Title' | i18n}}

 • {{vak.Titel}}

{{'StudieInCijfers_Title' | i18n}}

{{'ShareCounter_Share_Label' | i18n}}:

{{'Contact_Title' | i18n}}

{{'Contact_LabelAddress' | i18n}} {{addressLine}}
{{'Contact_LabelOffice' | i18n}} {{vm.office}}
{{'Contact_LabelAssistant' | i18n}} {{vm.name}} {{vm.name}}
{{'Contact_LabelPhone' | i18n}} {{vm.phone}}
{{'Contact_LabelEmailAddress' | i18n}} {{vm.emailDisplay}}
{{'Contact_LabelWebsite' | i18n}} {{vm.website}}

{{'ThemesWidget_Title' | i18n}}

{{"FocusAreas_Title" | i18n}}

{{'ResearchProject_InfoWidgetTitle' | i18n}}

{{'ThemesWidget_Title' | i18n}}

{{"FocusAreas_Title" | i18n}}

{{'EducationProfile_Title' | i18n}}

{{'EducationProfile_VWO' | i18n}}

{{'EducationProfile_HAVO' | i18n}}

{{'EducationProfile_MBO' | i18n}}

{{'Opleidingen_Title' | i18n}}

{{'Location_Title' | i18n}}

{{'Locations_Title' | i18n}}

{{vm.model[0].Title}}

{{vm.model[0].Street}}
{{vm.model[0].ZipCode}}  {{vm.model[0].City}}

{{'ContactInformation_Title' | i18n}}