Lectoraat Duurzaam HRM

{{'ShareCounter_Share_Label' | i18n}}:
{{'ShareCounter_Share_Label' | i18n}}:

Het ongeschreven arbeidscontract

Hoe kun je als werkgever je personeel binden en boeien? Het is één van de hoofdthema's van het lectoraat Duurzaam HRM. Lector Ben Emans: "Het zal door de toenemende vergrijzing en de toenemende krapte op de arbeidsmarkt alleen maar belangrijker worden om te binden en te boeien. Niet alleen wordt het steeds moeilijker om geschikte medewerkers aan te trekken, het wordt ook steeds belangrijker om geschikt personeel te behouden. Het helpt als je weet waarom mensen vertrekken, wat je moet doen om ze vast te houden en wat aantrekkelijk is voor nieuwe werknemers."

Marijke van der Klok-Postema en Bas Scholtz, twee docent-onderzoekers van het lectoraat Duurzaam HRM, hebben daarom een instrument ontwikkeld dat inzicht biedt in de werkbeleving van medewerkers. Het instrument bestaat uit een vragenlijst en een handleiding. In een gesprek vertellen medewerkers hoe het werk hun bevalt, wat zij belangrijk vinden in hun baan en of het werk voldoet aan die verwachtingen. Als er een groot verschil is tussen feit en verwachting, wordt het tijd voor acties.

Ben Emans: "Het helpt als je als werkgever weet wat medewerkers drijft en motiveert. We hebben gebruik gemaakt van de theorie over het psychologisch contract. Dat zijn impliciete ideeën over de werknemer-werkgeverrelatie."
Emans legt dit uit met behulp van vijf categorieën van werkkenmerken:
1. Werkinhoud
2. Loopbaanontwikkeling
3. Sociale sfeer
4. Organisatiebeleid
5. Beloningen


Vijf categorieën van kenmerken van het psychologisch contract tussen werkgever en werknemer
Emans: "Bij werkinhoud moet je denken aan de concrete werkzaamheden waaruit het werk bestaat. Bij sociale sfeer gaat het bijvoorbeeld om de sfeer op het werk, de samenwerking met collega's en de steun en sturing van de leidinggevende. Bij beloningen gaat het om de billijkheid in beloning, maar ook om waardering in de vorm van complimenten."

Met behulp van twee pilot-onderzoeken is aan elk van de categorieën concreet inhoud gegeven. Zo kwam, in de categorie 'werkinhoud', bijvoorbeeld als werkkenmerk naar voren 'realistische en haalbare verwachtingen vanuit de organisatie'. Het kan voor werknemers belangrijk zijn dat hun organisatie niet al te hoge eisen stelt. Een ander voorbeeld, in de categorie 'sociale sfeer', is het werkkenmerk 'afwezigheid van competitie'. Sommige mensen gedijen niet in een competitieve omgeving. Nog een voorbeeld in de categorie 'werkinhoud': 'het kunnen aansturen van anderen'. Voor sommige mensen is het belangrijk dat ze sturing kunnen geven aan anderen, bijvoorbeeld door raad of feedback te geven.

De vragenlijst is bedoeld voor P&O-adviseurs en vanaf december beschikbaar. In januari 2012 organiseert het lectoraat Duurzaam HRM een seminar georganiseerd ter introductie van het instrument. Lezers van de nieuwsbrief ontvangen een uitnodiging.

Het is ook mogelijk dat studenten, bijvoorbeeld van de opleiding Toegepaste Psychologie of Human Resource Management, onder leiding van docent-onderzoekers de gesprekken bij bedrijven voeren. Wilt u hier meer informatie over, neem dan contact op met dhr. B. Scholz. (s.j.scholtz@pl.hanze.nl) of met het secretariaat van het lectoraat Duurzaam HRM (050 – 595 2133).

{{'Opbouw_Title' | i18n}}

  • {{item.Title}}
    • {{child.Title}}

  • {{item.Title}}
    • {{child.Title}}

{{'Kernvakken_Title' | i18n}}

  • {{vak.Titel}}

{{'StudieInCijfers_Title' | i18n}}

{{'ShareCounter_Share_Label' | i18n}}:

{{'Contact_Title' | i18n}}

{{'Contact_LabelName' | i18n}} {{vm.name}}
{{'Contact_LabelAddress' | i18n}} {{addressLine}}
{{'Contact_LabelOffice' | i18n}} {{vm.office}}
{{'Contact_LabelAssistant' | i18n}} {{vm.assistantName}} {{vm.assistantName}}
{{'Contact_LabelPhone' | i18n}} {{vm.phone}}
{{'Contact_LabelEmailAddress' | i18n}} {{vm.emailDisplay}}
{{'Contact_LabelWebsite' | i18n}} {{vm.website}}

{{'ThemesWidget_Title' | i18n}}

{{"FocusAreas_Title" | i18n}}

{{'ResearchProject_InfoWidgetTitle' | i18n}}

{{'ThemesWidget_Title' | i18n}}

{{"FocusAreas_Title" | i18n}}

{{'EducationProfile_Title' | i18n}}

{{'EducationProfile_VWO' | i18n}}

{{'EducationProfile_HAVO' | i18n}}

{{'EducationProfile_MBO' | i18n}}

{{'Opleidingen_Title' | i18n}}

{{'Location_Title' | i18n}}

{{'Locations_Title' | i18n}}

{{vm.model[0].Title}}

{{vm.model[0].Street}}
{{vm.model[0].ZipCode}}  {{vm.model[0].City}}

{{'ContactInformation_Title' | i18n}}