André Heeres presentatie.

André Heeres

Als a professor of Biobased Chemistry, André Heeres focuses on (bio)chemical modifications of biobased resources. Biobased resources are diverse; these can be agricultural products, but also waste streams from industries.

Op dit moment is de chemische industrie afhankelijk van fossiele energie en aardolieproducten. Echter kunnen biogrondstoffen vaak ook als basis dienen voor groene (bulk)chemie, bioplastics of zelfs voor medische toepassingen.

André studeerde chemie aan de Rijksuniversiteit Groningen. Hij is gepromoveerd in de modificatie van polysachariden bij TNO Voeding. Naast onderzoek heeft André veel ervaring met het aanvragen van subsidies voor (co-)financiering van projecten.

Naast zijn werk voor de Hanzehogeschool Groningen is André werkzaam bij Symeres in de organische en medicinale chemie.

Andre Heeres
Thumbnail Video Andre Heeres.png

Contact

Publicaties