Rob van Haren bij algenreactoren.

Rob van Haren

Rob van Haren is a professor of Transition Circular Bioeconomy at the Biobased Economy Knowledge Centre. The professorship Transition Circular Bioeconomy focuses on three themes: a transition to green entrepreneurship; a transition to green process technology and ingredients and a transition to sustainable products. Within these research lines, Rob deals with "Fuzzy Front End" processes in innovation; supercritical CO2 extraction processes and New Product Development with sustainable ingredients.

Als lector Transitie Circulaire Bioeconomie was Van Haren namens de Hanzehogeschool wetenschappelijk coordinator van het Horizon2020 project LIBBIO. Binnen dit grote Europese project worden de teelt, het rendement, de bioraffinage en de toepassing van Andes lupine onderzocht.

Van Haren heeft een doctoraat in de theoretische biologie aan de Vrije Universiteit in Amsterdam. Naast zijn werk als lector begeleidt hij ondernemers uit het MKB bij 'private label innovaties' en ontwikkelt hij nieuwe voedings- en lifestyle producten. Hij was eerder werkzaam als directeur van Kiemkracht, een innovatieve alliantie van het Productschap Akkerbouw en het Innovatienetwerk van het Ministerie van Economische Zaken. Daarnaast was hij hoogleraar 'Innovatie en Kennistransfer Agribusiness' aan de Rijksuniversiteit Groningen. Daarvoor was Van Haren werkzaam als manager innovatie duurzaam ketenbeheer bij AVEBE, een Nederlandse aardappelverwerker, en als senior onderzoeker agro-ecologie aan de Wageningen University & Research (WUR).

Rob van Haren in het lab

Lectorinstallatie Rob van Haren

Thumbnail Video Rob van Haren.png

Contact

Publicaties