Chemische Technologie 2022 7.jpg

Point of Care Technology

Point of Care Technology (POCT) means that you can do fast and accurate analyses of small amounts of (biological) material with devices that can be used close to the patient or citizen. Think, for example, of the corona tests that have been widely used during the corona pandemic recently, also by people themselves. In addition, POCT is used for remote patient monitoring.

Animatie Point of Care Technologie still 2023.png

Huisartsenpraktijken, ziekenhuizen, dierenartspraktijken, maar ook burgers maken al veel gebruik van Point of Care Technologie. Ook wordt het steeds vaker ingezet in onderzoekslaboratoria en is er groeiende vraag naar POCT voor zorgondersteuning buiten het ziekenhuis, bijvoorbeeld om de eigen gezondheid te monitoren om ziekte te voorkomen. Mensen voeren steeds meer de regie op hun eigen gezondheid; dit wordt ook wel de e-patiënt movement genoemd. De apparatuur die wordt gebruikt voor POCT is handzaam en vaak draagbaar (wearables) en is essentieel voor preventie, vroege diagnostiek en behandelen op afstand. 

POC-technologie is mobiel en breed inzetbaar. Van essentieel belang is de wijze van ontwikkeling, validatie, correct gebruik, kwaliteitszorg en datamanagement, data-interpretatie en data-integratie. Hiervoor is de nodige expertise vereist.  

Toegankelijke zorg

Het gebruik van POCT draagt eraan bij om de zorg betaalbaar en toegankelijk te houden en te zorgen dat deze van hoge kwaliteit blijft. Ook geeft het de patiënt meer eigen regie. Het bieden van welzijn en goede zorg vraagt om het voorkomen van (duurdere) zorg, het verplaatsen van zorg (naar de eigen leefomgeving) en vervangen van zorg door (digitale) innovatieve zorgvormen. De urgentie is groot: zowel vanuit het oogpunt van kwaliteit van zorg als organiseerbaarheid, beschikbaarheid en betaalbaarheid.

Vlog POCT-congres Hanzehogeschool.png

Bekijk hier de vlog van het POCT-congres van de Hanzehogeschool van 16 februari 2023.

Geert van der Sluis screenshot vlog.png

Geert van der Sluis, lector 'Functioneren en participeren rondom ziekenhuisopnames' over hoe Point of Care Technology (POCT) patiënten meer regie kan geven voorafgaand aan en na een operatie.

Waar kun je ons vinden?

Onze mensen