Chemische Technologie 2022 7.jpg

Point of Care Technology

Point of Care Technologie (POCT) betekent dat je snelle en nauwkeurige analyses van kleine hoeveelheden (biologisch) materiaal kunt doen met apparaten die dichtbij de patiënt of burger in te zetten zijn. Denk bijvoorbeeld aan de coronatesten die de afgelopen tijd veel zijn gebruikt, ook door mensen zelf. Daarnaast wordt POCT gebruikt bij het op afstand monitoren, ofwel het remote-patient-monitoring.  

Huisartsenpraktijken, ziekenhuizen, dierenartspraktijken, maar ook burgers maken al veel gebruik van Point of Care Technologie. Ook wordt het steeds vaker ingezet in onderzoekslaboratoria en is er groeiende vraag naar POCT voor zorgondersteuning buiten het ziekenhuis, bijvoorbeeld om de eigen gezondheid te monitoren om ziekte te voorkomen. Mensen voeren steeds meer de regie op hun eigen gezondheid; dit wordt ook wel de e-patiënt movement genoemd. De apparatuur die wordt gebruikt voor POCT is handzaam en vaak draagbaar (wearables) en is essentieel voor preventie, vroege diagnostiek en behandelen op afstand. 

POC-technologie is mobiel en breed inzetbaar. Van essentieel belang is de wijze van ontwikkeling, validatie, correct gebruik, kwaliteitszorg en datamanagement, data-interpretatie en data-integratie. Hiervoor is de nodige expertise vereist.  

Toegankelijke zorg

Het gebruik van POCT draagt eraan bij om de zorg betaalbaar en toegankelijk te houden en te zorgen dat deze van hoge kwaliteit blijft. Ook geeft het de patiënt meer eigen regie. Het bieden van welzijn en goede zorg vraagt om het voorkomen van (duurdere) zorg, het verplaatsen van zorg (naar de eigen leefomgeving) en vervangen van zorg door (digitale) innovatieve zorgvormen. De urgentie is groot: zowel vanuit het oogpunt van kwaliteit van zorg als organiseerbaarheid, beschikbaarheid en betaalbaarheid.

Vlog POCT-congres Hanzehogeschool.png