CvB lopend over de campus

Bestuur en organisatie

Het College van Bestuur (CvB) is het centrale bestuursorgaan van de Hanze. Het CvB bestuurt en vertegenwoordigt de Hanze in de breedste zin van het woord en legt verantwoording af aan de Raad van Toezicht. De taken van het CvB zijn vastgelegd in de wet en de statuten van de Stichting Hanze. Daarnaast liggen de taken en bevoegdheden vast in het Bestuursreglement van de Hanze.