Annemarie Hannink

Annemarie Hannink.jpg

Annemarie Hannink is sinds 1 september 2020 lid van het College van Bestuur van de Hanzehogeschool Groningen.

‘Direct na mijn middelbare school ben ik in het ziekenhuis gaan werken, omdat je als verpleegkundige van betekenis kunt zijn. Een belangrijke waarde voor mij. Leren en werken tegelijk. Tijdens mijn carrière heb ik veel opleidingen gedaan: zowel vakinhoudelijke als later managementopleidingen. Ik heb een leven lang ontwikkelen-profiel. Dat mensen die kans krijgen én pakken, vind ik heel belangrijk. Ik vind dat je altijd moet blijven leren, omdat je daar gelukkig van wordt.'

‘Mijn stap naar dean van de Academie voor Verpleegkunde was dan ook een vanzelfsprekende. Ook in het onderwijs en met ons onderzoek kun je van betekenis zijn. Voor alle studenten, voor alle medewerkers en ook voor onze partners in de regio. Werk- en studieplezier gun ik iedereen. Zelf de regie kunnen nemen op je werk en je studie is wezenlijk voor dat plezier.'

Passende leerroute

‘Onze studenten en professionals gun ik een passende leerroute. Het gaat niet alleen om flexibel onderwijs, het gaat erom dat mensen zelf de regie kunnen pakken en dat wij goed voor ogen houden voor wie we het doen. Daaraan bijdragen kan ik vanuit de rol die ik nu heb, als bestuurder van de Hanze. Ik vind het een eer dat te mogen faciliteren.’

Portefeuilleoverzicht

 • Onderwijs en Onderzoek (incl. HanzePro)
 • Studentenzaken
 • Informatisering

Kenniscentra/Centres of Expertise

 • Kenniscentrum Kunst & Samenleving
 • Kenniscentrum NoorderRuimte
 • Marian van Os Centre of Expertise Ondernemen
 • Centrum voor Talent en Leren

Schools

 • Academie voor Beeldende Kunst Vormgeving en Popcultuur Minerva
 • Prins Claus Conservatorium
 • Lucia Marthas Institute for Performing Arts
 • Instituut voor Marketing Management/Instituut voor Financieel Economisch Management
 • Instituut voor Bedrijfskunde
 • International Business School

Nevenfuncties

 • Lid Raad van Toezicht Noord Nederlandse Coöperatie van Zorgorganisaties (NNCZ)
 • Lid Raad van Bestuur LLO Katalysator
 • Lid Ledenraad SURF

Ondersteuning