Aanmelden en toelating

Op deze pagina vind je alle informatie over aanmelden, inschrijven en herinschrijven, je collegegeld en een checklist voor nieuwe studenten.