Aanmelden en inschrijven

Aanmelden hanzehogeschool

Voor de meeste opleidingen geldt een aanmelddatum van 1 mei. Meld je je voor die datum aan dan heb je het zogenaamde toelatingsrecht. Zoals het woord al zegt heb je dan het recht om te worden toegelaten tot de studie, mits je voldoet aan de wettelijke (en eventueel aanvullende) toelatingseisen.

Meld je je voor die datum aan dan heb je het zogenaamde toelatingsrecht. Zoals het woord al zegt heb je dan het recht om te worden toegelaten tot de studie, mits je voldoet aan de wettelijke (en eventueel aanvullende) toelatingseisen. Daarnaast heeft iedereen die zich aanmeldt voor 1 mei recht op een studiekeuzecheck. 

Ná 1 mei is de studiekeuzecheck verplicht. Neem je niet deel aan de verplichte studiekeuzecheck, dan kan de opleiding je inschrijving weigeren. Maar meld je je aan voor Social Work, dan is de studiekeuzecheck altijd verplicht. 

Om vanaf het begin van het studiejaar ingeschreven te staan, moet je je aanmelden voor 1 september. Voor een aantal opleidingen gelden echter andere data. Bijvoorbeeld wanneer er sprake is van een numerus fixus, of een bijzondereaanmeldprocedure. De aanmelddatum ligt dan vaak al voor 1 mei, dus informeer op tijd naar de specifieke procedure. Je vindt deze informatie op onze site bij de opleidingen.

Meld je je ná 1 mei aan, dan moet je verplicht deelnemen aan een studiekeuzecheck, anders ben je niet toelaatbaar. Voor sommige opleidingen is een studiekeuzecheck een verplichte toelatingseis. Kijk bij de vooropleidingseisen van jouw studiekeuze of dit voor jou van toepassing is.

Om vanaf het begin van het studiejaar volledig ingeschreven te staan, moet je je aanmelden en aan alle inschrijfverplichtingen hebben voldaan (vooropleidingseisen, betaling etc.) vóór 1 september. Voor een aantal opleidingen gelden echter andere data. Bijvoorbeeld wanneer er sprake is van een numerus fixus (aanmelden vóór 15 januari), of een bijzondere aanmeldprocedure. Je vindt deze informatie bij de betreffende opleidingen.

Aanmelden bij een opleiding via Studielink

  • Stap 1 Vraag een DigiD aan (www.digid.nl)

    Ben je nog niet in het bezit van een DigiD, vraag deze dan aan. In Studielink heb je een DigiD nodig om je aan te melden. De aanvraag duurt ongeveer 5 werkdagen.

  • Stap 2 Maak een account aan bij Studielink (www.studielink.nl)

    Studielink heeft een eigen stappenplan op hun site waarin alle stappen worden uitgelegd. Zie Hoe werkt Studielink?

  • Stap 3 Controleer je vooropleiding vanuit DUO en doe een inschrijfverzoek

    Studielink heeft een eigen stappenplan op hun site waarin alle stappen worden uitgelegd, hoe je je vooropleiding kunt controleren en hoe je een inschrijfverzoek doet Zie Hoe werkt Studielink?

Jouw verzoek tot inschrijving wordt verstuurd en in behandeling genomen door de Hanzehogeschool. Je ontvangt informatie over de stappen die je nog moet zetten om je inschrijving compleet te maken. In Studielink kun je de voortgang van je inschrijving zelf volgen. Ook als je je inschrijving of je eigen gegevens wilt wijzigen doe je dat via Studielink

​​Inschrijven voor een fixusopleiding

Heb je je aangemeld voor een opleiding met een loting, dan moet je eerst ingeloot worden om ingeschreven te kunnen worden. Meer over numerus fixus vind je hier.

Vragen?

Hier vind je alle benodigde informatie over het (her)inschrijven als student aan de Hanzehogeschool Groningen. Tevens tref je hierin informatie aan die gedurende het studiejaar van pas kan komen, zoals informatie ov​er tussentijdse uitschrijving, de studentenkaart, tussentijdse inschrijving en een aantal handige adressen.

Contact

Heb je vragen over in- of uitschrijven dan kun je ook contact opnemen met de Studentenadministratie via het contactformulier​.